مسجد صفا

در محله شهشهان در مجاورت بقعه شهشهان مسجد زيبايي وجود دارد كه به مسجد صفا معروف است اين مسجد در زمان قاجار ساخته شده و باني آن سيد محمد گلستانه است . اين مطلب را كتيبه اي مشخص مي كند كه بر سر در مسجد به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي نوشته شده است. اين كتيبه تاريخ ۱۲۹۰ و نام محمد علي بن محمد باقر گلستانه را برخود دارد. كاتب اين كتيبه محمد تقي بن ابراهيم است در بالاي در ورودي مسجد صفا علاوه بر عباراتي كه به خط ثلث نوشته شده،‌ اشعار و عباراتي نيز به زبان فارسي و با خط نستعليق مشكي بر زمينه كاشي خشت زرد رنگ با تاريخ ۱۲۸۹ نوشته شده است.

n00055841-b

در ايوان جنوبي مسجد،‌ سوره اخلاص با خط بنائي مشكي بر زمينه آجري و تاريخ ۱۲۹۱ نوشته شده است.

بر سنگاب زيباي مسجد نيز اشعاري به زبان فارسي و تاريخ ۱۲۹۰ هجري حجّاري شده است. بر دو لنگه در شبستان مسجد عباراتي با تاريخ ۱۲۸۹ هجري آمده است. در محراب نيز نام محمد علي گلستانه و تاريخ ۱۲۹۰ به خط ثلث سفيد معرّق بر زمينه كاشي لاجوردي همراه با آيات قرآن مجيد به چشم مي خورد.

در اطراف اين محراب عبارات مذهبي و آيات قرآني با خط بنائي سه رگي و نام عبدالرحيم بن علي اصغر نوشته شده است.

 ThumbHandler