خانه اصفهانیان

موقعیت: استان اصفهان – شهرستان كاشان – شهر كاشان – بخش مركزي – خيابان ملا حبيب ا… شريف

esfahanian house2

کوچه دو مسجدان – خانه علی اکبر اصفهانيان -باتوجه به سبك و شيوه معماري بنا و به استناد اطلاعات ميداني و محلي بدست آمده ، قدمت بنا به اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي باز مي گردد . نام اين بنا نيز همانند وجه تسميه ديگر بناهاي تاريخي موجود در شهر كاشان برگرفته از نام و شهرت باني و مالك آن است ، لذا چون مالك اين اثر تاريخي آقاي علی اکبر اصفهانيان است در نتيجه نام بناي مورد نظر خانه تاريخي اصفهانيان مي باشد .

046b_d565

خانه تاريخي اصفهانيان در دو طبقه كه مشتمل است از سه حياط و چهار بخش مستحدثه كه به صورت يك در ميان در امتداد يگديگر استقرار يافته اند ، ساخته شده است .چنانكه قبلاً نيز در اين خصوص اشاره گرديد بناي مذكور از ابنيه اواخر دوران قاجاري و اوايل دوره پهلوي مي باشد و بدين لحاظ متأثر از سبك و شيوه معماري اين دوران بوده و تزئينات معمول معماري و هنري آن زمان شاكله بنا را تحت تأثير قرار داده است .

0469_541d

حياط اول در حدود  45  سانتي متر از سطح معبر عمومي پائين تر مي باشد و به ترتيب حياط هاي دوم و سوم هريك 150  سانتيمتر و 94  سانتيمتر از سطح معبر عمومي گود تر هستند . گستردگي بنا در امتداد شمال به جنوب بوده و در جبهه شرقي خود نيز داراي مستحدثه مي باشد . زير زمين نيز متأثر از گستردگي طبقه همكف بنا بوده و بر آن منطبق مي باشد . تركيب تزئينات بدنه هاي اين اثر تاريخي اكثراً آجر و گچ مي باشد . اين در حالي است كه حتي سر در ورودي خانه داراي تزئينات آجري منحصر به فردي مي باشد.

500-kashan

esfahanian house copy

046d_6b8e