تکیه مادر شاهزاده

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

از آثار تاريخي تخت فولاد اصفهان، تكيه اي است كه در وسط آن بقعه زيبايي قرار دارد و در آن بقعه چندين سنگ مرمر نفيس با خطوط عالي است كه بر روي آرامگاه چند تن از علما و فضلا و بزرگان نصب شده است. در وسط آن بقعه قبري موسوم به مادر شاهزاده قرار دارد. نام صاحب آرامگاه مريم و ظاهراً دايه سلطان محمد ميرزا سيف الدوله پسر فتحعلي شاه قاجار حاكم اصفهان بود.

___20120725_1792586104 ___20120725_1067587070
به نظر مي آيد اصل بناي تكيه و سبك و ساختمان آن از عهد صفوي است، ولي شهرت آن به نام تكيه مادر شاهزاده از آن رو است كه وي موجبات تعمير و تزئين اين تكيه و ساختمان بقعه وسط را فراهم نموده بود. از مدفونين مشهور در اين بقعه شيخ محمد تقي از علماي بزرگ و معروف آن عصر در اصفهان، كه در سال 1248ھ.ق فوت كرده، و چند تن ديگر از علماي آن زمان مي باشد. تكيه مادر شاهزاده واقع در شمال تكيه آقا حسين خوانساري و به آن وصل است. در جانب شرقي تكيه آقا حسين خوانساري، بقعه آقا محمد بيد آبادي قرار دارد.
نكته جالب، موقوفات وسيعي است كه در اين تكيه براي امور خيريه و صرف هزينه هاي خود داشته است.

___20120725_1317209965

___20120725_1391170606

این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA