کلیسای سارگیس (سرکیس) مقدس

این کلیسا در محله­ی ایروانی­ها قرار دارد و درسال ۱۶۵۹م بنا شده است. در ابتدا نام آن آمِناپرگیچ مقدس بود اما در سال ۱۸۵۰م به دنبال ویرانی کلیسای سرکیس مقدس و انتقال وسایل آن به این کلیسا به کلیسای سرکیس مقدس تغییر نام داد. پلان کلیسا به شیوه­ی بازیلیک ستون­دار در جهت شرقی-غربی قرار گرفته….