کتیبه میخی اورارتوئی نشتبان

وستای قرخ قزلار از دهستان آغمیون تابع بخش مرکزی سراب، در 20 کیلومتری شمال شرقی این شهر و در 5 کیلومتری جاده شوسه سراب اردبیل و در کنار رودخانه نسویون قرار دارد. در سمت جنوب غربی این روستا، بر بالای دامنه کوه، کتیبه میخی معروف به سنگ نبشته قرخ قزلار واقع شده که در بین…