پل چوبی (جویی)

این پل که با پهنای کم و درازای نزدیک ۱۴۷ متر بر بستر زاینده رود، میان دو پل الله وردی خان (سی و سه پل) و پل خواجو ساخته شده‌است از سازه های دوره شاه عباس دوم در سال ۱۰۶۵ هجری است.برج شش گوشه وسط پل با چشمه‌های آب جاری، فرح بخش حال امیران، اشراف،…