مقبره امامزاده شعيب دوزال

مجموعه مقبره امامزاده شعيب دوزال به همراه برج دوزال در 65 كيلومتري جلفا و 20 كيلومتري شمال خروانق در مکاني بسيار باصفا بر فراز کوهي مشرف به رود ارس بنا شده است . اين برج که قدمت آن به اواخر قرن هفتم هجري و دوره حکومت ايلخاني مي‌رسد، داراي هشت ضلع آجري بلند است که…