مقبره‌سلطان‌سنجرملكشاه‌ و خواجه‌نظام‌الملك

آرامگاه نظام‌الملک مقبره خواجه نظام الملک که قبلا جزو قبرستان قدیمی « دال بیتی » بوده ، در کوچه معروف پاچنار قرار دارد .( در اینجا درخت چنار بزرگ و قدیمی وجود داشت ) در کتاب « معجم البلدان » آنرا جزو محله کراّن و در « المختارات من الرسائل » جزو محله خوشینان ذکر…