مسجد و مناره سین

مسجد و مناره سین متعلق به دوران سلجوقی است که در فاصله 5 کیلومتری شمال شهر گز بُرخوار و در مرکز روستای سین با مساحتی بالغ بر 400 متر مربع به سبک دو ایوانی واقع گردیده است . اصلی ترین قسمت بنا ، ایوان جنوبی با محراب سلجوقیِ زیبایِ آجری با ترئینات گچ بُری بی…