مسجد خياط ها

مسجد خياط ها، اصفهان مسجد خیاط ها مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، خیابان جمال الدین عبدالرزاق، بازار خیاطها واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۵۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مسجد خياط ‌ها که به اسامي پادرخت، پا درخت سوخته…