مسجد اسنق

مسجد اسنق این بنا درروستای اسنق دربخش هریس- ازتوابع استان آذربایجان شرقی- واقع گرد یده و یکی ازبناهای زیبا و معتبر منطقه است . این مسجد دروسط روستا، درمیان حیاط وسیعی بنا گردیده و کف آن ازسطح زمین نزدیک یک متر بلندتر است و شامل یک ایوان و شبستان می شود . سطح ایوان به…