مسجد اسماعیل‌بیگ بناب

تاریخچه و مشخصات بنا: متاسفانه این مسجد علیرغم زیبایی های بدیع و ارایش های متنوع از کتیبه ساخت و مرمتها اثری دیده نمی شود ولی با توجه به نوع معماری و شیوه آرایش میتوان این بنا را به عصر صفوی نسبت داد که این الگو ها در دوره قاجاریه نیز مورد توجه معماران محلی قرار…