خانه اصفهانیان

موقعیت: استان اصفهان – شهرستان كاشان – شهر كاشان – بخش مركزي – خيابان ملا حبيب ا… شريف کوچه دو مسجدان – خانه علی اکبر اصفهانيان -باتوجه به سبك و شيوه معماري بنا و به استناد اطلاعات ميداني و محلي بدست آمده ، قدمت بنا به اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي باز مي…