بقعهٔ هارون ولايت

بقعهٔ هارون ولايت در دورهٔ شاه اسماعيل اول صفوى و در سال ۹۱۸ هجرى قمرى، به دستور يکى از امراى مشهور او به نام «دورميش‌خان» و با نظارت وزير او «ميرزاشاه‌حسين اصفهاني» بنا شده است. نام «دورميش‌خان» سردار مشهور شاه‌اسماعيل و «حسين» که اشاره‌اى به نام ميرزا شاه حسين وزير است، در يک بيت شعر…