مسجدجامع میمه

مسجد جامع میمه مربوط به دوره زند است و در برخوار و میمه، خیابان مسجد جامع واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۱ با شمارهٔ ثبت ۹۳۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است این بنا که بخش اعظم آن تخریب و نوسازی شده است متعلق به دوران زندیه…