گنبد سرخ

گنبد سرخ مراغه از قدیمی ترین آثار دوره سلجوقی است .تاریخ احداث بنابر اساس کتیبه کوفی سر در بنا 542 هجری قمری است .کتیبه دیگر بنا شامل نام بانی اثر به نام عبداعزیز بن محمود سعد حاکم آذربایجان می باشد.همچنین نام سازنده بنا بنام المحسن العمار در کتیبه دیگری از بنا مشخص شده وبقیه کتیبه های کوفی آن آیات قرآنی است .
شیوه خاص معماری آجری وتزئینات هریک از طاقنماها این اثر را کاملابرجسته کرده وبرابرنظر اریک شرودر در کتاب صنایع ایران ،تزئینات ستون های آجری نمای ورودی آن از شاهکارهای معماری آجری جهان است .
تلفیق کاشی وآجر در عصر سلجوقی برای اولین بار از این اثر آغاز شده واستفاده از کاشی بصورت محدود در نمای ورودی ودربالای سردرآن به شیوه هنرمندانه جلوه خاصی به این بنا بخشیده است

.files-images-tarikhi-sooorkh2-500x666.850220264

files-images-tarikhi-sorkh-500x746.543778802