کلیسای گریگور ( لوسارویچ مقدس )

این کلیسا در محله­ی میدان کوچک قرار دارد و درسال ۱۶۳۳م با همت خواجه میناس از تاجران دوره­ی صفوی و همکاری اهالی محل بنا شده و به همین علت نیز به نام کلیسای خواجه کوچک معروف بوده. پلان کلیسا مستطیل شکل در جهت شرقی-غربی و با ابعاد ۱۷۱۵/۷ متر است. سقف و گنبد کلیسا با قوس­هایی بر ستون­های پهن متصل به دیوارهای شمالی و جنوبی بنا تکیه کرده و در بالای قسمت میانی بنا گنبد اصلی کلیسا با هشت نورگیر قرار گرفته است.

Untitled

مصالح به کار رفته در ساختمان عبارت­ند از خشت و آجر. دیوارهای داخلی بنا با گچ پوشانده شده­اند. این دیوارها قبلاً دارای نقاشی بودند اما در مرمت­های بعدی نقاشی­ها از بین رفته و تنها تعداد کمی از آنها بر جای مانده­اند. در مجاورت کلیسا نمازخانه­ی کوچکی قرار دارد که درسال ۱۷۱۴ م بنا شده است.

01 Grigor Lusavorich