مسجد جامع گلپایگان

index_clip_image002
مسجد جامع گلپایگان یكی از مساجد بزرگ ایران زمین است كه با توجه به تاریخ ساخت آن شاید بتوان گفت معماری ایرانی – اسلامی این مسجد الگویی بوده است برای ساخت مسجدهای بزرگ دیگر در ایران و برخی كشورهای خاورمیانه، بویژه مناطقی كه در قلمرو حكومت سلجوقیان بودند. زمان ساخت این مسجد كه بی اغراق شاهكار معماری است تا چند سال پیش در پرده ابهام بود تا این كه سرانجام هم تاریخ ساخت آن دانسته شد و هم آشكار شد كه این بنا به تعبیری همزادهایی دارد. مطلبی كه می خوانید گویای نكات قابل توجه این موضوع است .

Untitled-21

چند سال پیش باستان شناسان سازمان میراث فرهنگی كشور پس از گمانه زنی و بررسی های گوناگون سرانجام به تاریخ دقیق ساخت مسجد جامع گلپایگان پی بردند و دانستند كه در سال ۵۰۸ هجری قمری، در دوران حكومت ابوشجاع محمدبن ملكشاه سلجوقی بنا شده است .

ThumbHandler

پیش از آن به استناد نام ابوشجاع كه در كتیبه دور گنبد است، زمان ساخت مسجد گلپایگان را بین سال های ۴۹۸ تا ۵۱۲ هجری قمری، یعنی دوران حكومت وی، می دانستند تا این كه باستان شناسان با خواندن كتیبه های محراب دریافتند كه بخشی از كتیبه ها در زیر كف شبستان مسجد است و به احتمال قوی تاریخ بنا هم روی آن نوشته شده است.چنین بود كه با گمانه زنی های دقیق، بخش ناپیدای كتیبه از دل خاك و از درون گنجینه پنهان و پر راز و رمز تاریخ به درآمد و تاریخ دقیق ساخت مسجد روشن شد.

index_clip_image001_0000

مسجد گلپایگان به دستور ابونصر ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بابا عبدالملك ساخته شده و نام این شخص در ۲ جای مسجد، یكی در كتیبه دور گنبد و دیگری در حاشیه محراب درج شده است

index_clip_image003

 

 

 

index_clip_image001