مسجد اسماعیل‌بیگ بناب

wo5m4onvgrdz7lt80hu

تاریخچه و مشخصات بنا:

متاسفانه این مسجد علیرغم زیبایی های بدیع و ارایش های متنوع از کتیبه ساخت و مرمتها اثری دیده نمی شود ولی با توجه به نوع معماری و شیوه آرایش میتوان این بنا را به عصر صفوی نسبت داد که این الگو ها در دوره قاجاریه نیز مورد توجه معماران محلی قرار گرفته است بعنوان شاهد اصلی می توان به ایوان ستوندار و تزیینات اجری بکار رفته در نمای جنوبی خانه سیف العلما اشاره کرد.

ms2_2087

اين مسجد به فاصله کمي ازمسجد جامع بناب قرار گرفته و پس ازمساجد مهرآباد و ميدان، يکي ازبناهاي زيبا و مستحکم بناب به شمارميرود که ازنقطه نظر ساختمان و همچنين ايواني که درجلوي شبستان آن ساخته شده، يکي از آثار جالب دوران صفوي است. ايوان تا آنجا که ممکن بوده، پرشکوه و جالب بنا شده و چهار ستون چوبي آن داراي سرستون هاي زيبايي است که تا حدودي ايوان عالي قاپو و چهل ستون اصفهان را به خاطر مي آورد. ديوارهاي ايوان، تنها با آجرچيني ساده و خفته راسته تزيين گرديده است . دربالاي در ورودي و طرفين آن، مجموعا پنج پنجره ارسي با شيشه هاي رنگين به چشم مي خورد . با عبورازدر چوبي قديمي، وارد کفشکن کوچکي مي شويم که به وسيله نرده اي چوبين ازشبستان جدا مي گردد . قسمت زنانه مسجد، بالکني است که دربالاي همين قسمت قرار دارد . براي ورود به اين بالکن مي توان از راه پله اي که درسمت غربي شبستان است، استفاده کرد .

ms3_2088

شبستان مسجد داراي هشت ستون چوبي با سرستون هاي مقرنس زيبا و پايه ستون هاي سنگي است که سقف چوبي برروي آنها استوار شده است . فضاي شبستان درکل ساده و تنها نمود تزييني آن، شبکه بندي هاي پنجره و شيشه هاي رنگي آنها ست که به هنگام تابش آفتاب، به فضاي داخل مسجد جلوه اي خاص مي بخشد . مصالح اصلي مسجد را سنگ وآجر و چوب تشکيل مي دهد . به نظر می رسد که پلان مسجد اسماعیل بیگ با دیگر مساجد متفاوت است بعنوان مثال می توان به ایوان اشاره نمود که در دیگر مساجد تکرار نشده است. در داخل مسجد اسماعیل بیگ متاسفانه یک ازاره سنگی جدید سنگ مرمر ابریشم به ارتفاع حدود یک متر ایجاد نموده اند.

 

esmaeilbeyg