مسجدملارستم

یکی از جالب توجه ترین مساجد ستوندار آذربایجان که تاریخ ساخت آن را به سال های آغازین دوره صفوی (اوایل سلطنت شاه طهماسب) نسبت می دهند، مسجدملارستم است. چوب نقش سازه اصلی را در این بنا ایفا می کند. این چوب از تنه درختان سپیدار فراهم شده که معمولاً دارای ارتفاعی بلند و قدی راست و تنه ای صاف و یکنواخت بوده و در تمام نقاط آذربایجان رشد کرده و سهل الوصول است. به دلیل آب و هوای سرد و کوهستانی (که ریک بوم(1) است و خاکش پوشش سغ(2) را دشوار می سازد) مسجد با ستون ها و دیرک های چوبی و پوشش تخت بنیاد شده است. در این مسجد سه گروه تیرهای چوبی به کار رفته، تیرک های چوبی سقف، ستون ها و شاه تیرهای حمال که همه تزیین شده اند (همان: 43-77). مسجد دارای دو شبستان است در شبستان اصلی 35 ستون در 5 ردیف 7تایی، و در شبستان کوچک یا بالکن زنانه 5 ستون وجود دارد

1387208192_msjd-mlarstm-5

1387208106_msjd-mlarstm-7

masjede mollarostam2