مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان اردبیل

۶۴ مقبره‌شیخ‌صفی‌الدین‌وبناهای‌متعلق‌آن اردبیل اردبیل ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۶۵ بقعه شیخ جبراییل اردبیل اردبیل ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۲۴۸ مسجد جامع اردبیل اردبیل اردبیل ۲۸/۰۳/۱۳۱۵
۶۳۲ تپه امیر‌خانلو (دهکده رضی) اردبیل اردبیل ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۸۲۶ بنای باستانی قریه کوراییم اردبیل اردبیل ۱۷/۰۳/۱۹۲۹
۸۷۴ پل سرخ (پل سمیان) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۷۵ پل هفت چشمه (پل داش‌کسن) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۷۶ پل پنج چشمه (پل یعقوبیه) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۷۷ پل سه چشمه (میر علمدار) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۱۶۳۲ تپه جبه اردبیل اردبیل ۱۶/۰۶/۱۹۴۴
۱۶۳۳ تپه نادری اردبیل اردبیل ۰۲/۰۸/۱۹۳۸
۱۶۳۴ تپه شهریور اردبیل اردبیل ۱۶/۰۶/۱۹۴۴
۱۶۴۰ تپه‌های انزاب اردبیل اردبیل ۳۰/۰۳/۱۹۴۵
۱۶۵۳ کاروانسرای سنگی صایین اردبیل اردبیل ۰۳/۱۰/۱۹۴۳
۱۶۵۶ تپه سربند اردبیل اردبیل ۰۲/۰۸/۱۹۳۸
۱۶۵۷ تپه قوشاتیه اردبیل اردبیل ۰۲/۰۸/۱۹۳۸
۱۶۵۸ تپه نارنج (نارین تپه) اردبیل اردبیل ۰۵/۰۹/۱۹۴۳
۱۶۵۹ تپه باستانی میراشرف اردبیل اردبیل ۰۵/۰۹/۱۹۴۳
۱۶۷۹ تپه خان‌کندی کنازک اردبیل اردبیل ۳۰/۰۳/۱۹۴۵
۱۶۹۰ مجموعه بازار اردبیل اردبیل اردبیل ۰۹/۰۵/۱۹۴۵
۱۷۴۲ مسجد میرزا علی‌اکبر اردبیل اردبیل ۲۶/۱۱/۱۹۵۵
۱۷۴۳ کلیسای مریم مقدس اردبیل اردبیل ۲۸/۰۹/۱۹۵۵
۱۸۱۷ حمام اوچدکان اردبیل اردبیل ۱۵/۰۵/۱۹۵۶
۱۸۸۷ حسینیه مجتهد دلجو اردبیل اردبیل ۱۳/۱۲/۱۹۵۶
۱۸۹۶ حمام آقا نقی اردبیل اردبیل ۱۳/۱۲/۱۹۵۶
۱۹۰۱ خانه حاج یوسف صادقی اردبیل اردبیل ۱۵/۱۲/۱۹۵۶
۱۹۷۶ تپه باستانی سرعین اردبیل اردبیل ۲۵/۰۶/۱۹۵۷
۲۵۵۸ پل تاریخی آغلا غان اردبیل اردبیل ۱۲/۰۵/۱۹۵۹
۲۵۶۰ منزل وکیل‌الرعایا اردبیل اردبیل ۱۲/۰۵/۱۹۵۹
۲۵۷۹ خانه رضازاده اردبیل اردبیل ۱۸/۰۵/۱۹۵۹
۳۰۴۱ خانه سید هاشم ابراهیمی اردبیل اردبیل ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۶۶۹ آثار صخره ای ونید اردبیل اردبیل ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۴۰۵۱ مدرسه جعفری اسلامی اردبیل اردبیل ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۶۱۸۹ برج شاطر ( گنبد شاطر ) اردبیل اردبیل ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۳۵ پل ابراهیم آباد اردبیل اردبیل ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۸۸ تالار حکمت اردبیل اردبیل ۱۴/۱۲/۶۱
۶۶۸۶ خانه ارشادی اردبیل اردبیل ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۸۷ خانه میر فتاحی اردبیل اردبیل ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۸۸ امامزاده صدرالدین اردبیل اردبیل ۱۶/۰۳/۶۲
۷۴۰۱ خانه مناف زاده اردبیل اردبیل ۱۶/۰۴/۶۲
۷۴۰۲ یوشان تپه سی اردبیل اردبیل ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۰۸ پل سه چشمه کلخوران اردبیل اردبیل ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۰۹ چالاغان تپه سی تپراقلو اردبیل اردبیل ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۱۰ بالا تپه روستای تپراقلو اردبیل اردبیل ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۱۱ تپه قدیم تفیه اردبیل اردبیل ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۲۴ حمام ابراهیم آباد اردبیل اردبیل ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۱۶ تپه مرکزی روستای تپراقلو اردبیل اردبیل ۲۱/۰۵/۶۲
۸۸۹۵ خانه مرحوم مروج اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۹۶ حمام پیرزرگر اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۴۲۵ کل تپه غربی مجندی اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۶ محوطه کیچیک یوردی اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۷ کل تپه شرقی مجندی اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۸ قلعه قوناخ قیران اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۹ کل تپه قوناخ قیران اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۳۰ تپه قلعه زینو اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۳۱ کل تپه گندیشمن اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۳۲ قلعه ینگجه اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۳۳ گورستان تاریخی قوش قویان اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۳۴ محوطه قیز قلعه سی اردبیل اردبیل ۱۳۸۲/۵/۱۴
۴۳۷۰ تپه جعفر قلی اردبیل بیله سوار ۲۰/۰۲/۱۹۶۱
۶۱۹۸ شهر تپه سی اردبیل بیله سوار ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۳۶ گورستان تاریخی آغجران اردبیل بیله سوار ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۳۷ یاریم تپه اردبیل بیله سوار ۱۴/۱۲/۶۱
۷۵۱۷ مدرسه امام خمینی اردبیل بیله سوار ۲۱/۰۵/۶۲
۷۹۶ تپه باستانی نادری (اصلاندوز) اردبیل پارس‌آباد ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۲۶۵۴ قلعه اولتان اردبیل پارس‌آباد ۰۱/۰۷/۱۹۵۹
۷۴۰۳ محوطه تپه قبرستان اردبیل پارس‌آباد ۱۶/۰۴/۶۲
۷۴۰۴ تپه نادر اردبیل پارس‌آباد ۱۶/۰۴/۶۲
۷۴۰۵ تپه گوزلی اردبیل پارس‌آباد ۱۶/۰۴/۶۲
۷۸۶۲ تپه قلعه باشی آلوچ اردبیل پارس‌آباد ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۶۳ تپه منجیق چی اردبیل پارس‌آباد ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۶۴ قلعه قیز یلی پاشالی اردبیل پارس‌آباد ۲۱/۰۵/۶۲
۸۸۹۷ تپه غایبعلی اردبیل پارس‌آباد ۱۳۸۲/۳/۱۰
۲۷۶۴ مسجدعلیا(حاج‌عبدالغنی‌رزاقی‌خمسی) اردبیل خلخال ۱۹/۱۱/۱۹۵۹
۴۰۵۰ مقبره کشف‌الدین انصاری اردبیل خلخال ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۷۵۰۷ آرامگاه سید محمد قریشی اردبیل خلخال ۲۱/۰۵/۶۲
۸۸۸۳ تپه شال اردبیل خلخال ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۸۴ تپه دیزلین اردبیل خلخال ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۸۵ تپه قالاه دیز اردبیل خلخال ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۸۶ تپه کل تپه اردبیل خلخال ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۸۷ تپه هفت تپه اردبیل خلخال ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۸۸ تپه قالاه کفر (قلعه بالا) اردبیل خلخال ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۸۹ کلک‌لی تپه اردبیل کوثر (گیوی) ۱۳۸۲/۳/۱۰
۶۲۲ شاه تپه اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۲۴ تپه آقا مال اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۲۵ تپه نقاره اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۲۶ هاجا تپه‌سی اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۲۷ تپه مطلب اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۲۹ قز قلعه‌سی (قلعه دختر) اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۱ کول تپه (تپه خاکستر) اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۶ تپه خرمن (امستان علیا) اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۷ تپه همت سلاله (محال مران) اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۸ تپه ایلان جیخ اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۹ تپه پیه درق اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۴۰ تپه دهکده اردبیل گرمی ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۱۶۱ یاریم تپه برزند اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۵ تپه قلعه بوئینی اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۶ فرضی کندی ( فرضی قشلاق ) تپه سی اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۷ تپه مازان اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۳۸ کول تپه نصراله بیگ لو اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۸۹ تپه سمبور / یل سوئی اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۰ تپه بیگ باغی اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۱ تپه زیوه اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۲ تپه قلعه گوده کهریز و خرابه اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۳ تپه شومون اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۴ کول تپه آغداش اردبیل گرمی ۱۴/۱۲/۶۱
۸۸۹۰ تپه صفر داغی اردبیل گرمی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۹۱ تپه سد اردبیل گرمی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۱۸۴ مقبره شیخ‌حیدر اردبیل مشکین‌شهر ۱۸/۴/۱۳۱۱
۶۱۸ قلعه کهنه اردبیل مشکین‌شهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۱۹ سنگ نبشته پهلوی (باغ نوروز) اردبیل مشکین‌شهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۲۰ تپه علی‌میرزا (قریه میر‌علی‌لو) اردبیل مشکین‌شهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۲۱ قره تپه (دهکده الوار) اردبیل مشکین‌شهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۰ دوی قلعه‌سی (قلعه دیو) اردبیل مشکین‌شهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۳ کول تپه (کوده کهریز) اردبیل مشکین‌شهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۳۵ تپه سلاخ‌خانه (تپه قنبر) اردبیل مشکین‌شهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۶۱۶۲ محوظه باستانی شهریری و مکتب اوشاقلاری اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۶۳ محوطه باستانی خلیفه چایی اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۰ محوطه ایلانلی داغ اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۱ اوزون تپه سی اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۲ قلعه قهقهه اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۳ کول تپه کولی اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۹۴ کول تپه اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۳۹ تپه های دوگانه لگران اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۴۰ امامزاده فخر آباد اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۴۱ تپه قیز یلی قیه اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۴۲ تپه های سه گانه وله اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۴۳ تپه باستانی یللی قیه اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۴۴ قبرستان انار اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۵ کل تپه خراوان اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۶ تپه لین قیچ اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۷ تپه باستانی داش قلعه اردبیل مشکین‌شهر ۱۴/۱۲/۶۱
۷۳۹۱ تپه دیه بیگ لو اردبیل مشکین‌شهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۹۲ تپه شیخ اردبیل مشکین‌شهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۹۳ تپه غفور اردبیل مشکین‌شهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۹۴ تپه کهریز اردبیل مشکین‌شهر ۱۶/۰۴/۶۲
۸۸۹۲ تپه دده بیگلوی غربی اردبیل مشگین شهر ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۹۳ قلعه ارشق اردبیل مشگین شهر ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۹۴ تپه دده بیگلوی شرقی اردبیل مشگین شهر ۱۳۸۲/۳/۱۰
۲۸۷۶ خانه میر کاظم صارمی(صارم‌السلطنه) اردبیل نمین ۱۳/۰۲/۱۹۶۰
۶۶۸۹ تپه قبرستان قره تپه اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۰ مسجد جامع نمین اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۱ تپه قره چی بولاغی اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۲ تپه قیز قلعه سی اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۳ بالا تپه مرنی اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۴ تپه قبرستان آقبلاغ اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۵ تپه پیر ناخرچی اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۶ تپه جین تپه سی اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۹۷ محوطه و تپه گوبح تپه سی اردبیل نمین ۱۶/۰۳/۶۲
۷۳۹۵ تپه و قبرستان توکلی دمئی اردبیل نمین ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۹۶ تپه ننه کران اردبیل نمین ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۹۷ محوطه قوم یری اردبیل نمین ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۹۸ تپه یونجالو اردبیل نمین ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۹۹ تپه ملت یری اردبیل نمین ۱۶/۰۴/۶۲
۷۴۰۰ کهنه تپه اردبیل نمین ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۱۲ تپه قلعه یری روستای زر اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۱۳ تپه ایلانی داغ اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۱۴ تپه خلیفه لو اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۱۵ تپه اجاق داغی اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۱۶ تپه دیو داغی حور اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۱۷ تازه تپه مرنی اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۱۸ محوطه علی اکبر دره سی اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۱۹ تپه بریس اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۰ محوطه بخشعلی آرپاسی اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۱ محوطه قاطرچی بولاغی اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۲ آتما تپه اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۳ تپه آلادیز گه اردبیل نمین ۲۱/۰۵/۶۲
۸۷۷۰ محوطه هسته لحی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۱ محوطه کهنه امین جان اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۲ تپه وضی داغی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۳ تپه کیچیک کله اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۴ تپه سیاه کوه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۵ تپه گرده اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۶ تپه خرمن یری اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۷ تپه محمد خان دیکی (تربه) اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۸ گورستان قره داغ اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۷۹ گورستان امین جان یری اردبیل نمین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۵۲ محوطه کهنه کلاندرق اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۵۳ گورستان بابا حمزه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۵۴ تپه گئور قلعه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۵۵ محوطه ممد اروشی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۵۶ محوطه سکه بان اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۵۷ گورستان خالی دره اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۵۸ تپه اروج یری اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۵۹ تپه تپراق اوچان اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۰ محوطه بلیدی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۱ گورستان سیاه دره گندم کوه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۲ تپه آرپا تپه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۳ تپه بابا پشته اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۴ محوطه بابا رشنه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۲۰۶ تپه آق خرابلر اردبیل نمین ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۴۴۷ تپه پیر لنگ ( تربه ) اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۴۸ تپه قلعه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۴۹ تپه های چای قوشان اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۰ تپه قلعه زغ اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۱ محوطه گورستان دهانه بزرگ اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۲ تپه تپه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۳ گورستان کهنه نودی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۴ تپه دینگاه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۵ تپه دره کوچک اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۶ گورستان اوغری تپه اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۷ گورستان کلک لی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۶۷۵ گورستان گوول اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۷۶ تپه بیزو قلعه سی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۷۷ محوطه قلعه جو اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۷۸ گورستان کلش دره سی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۷۹ گورستان کوه قرمز اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۸۰ محوطه گورستان تانگه نسو اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۸۱ گورستان چای گوشان اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۸۲ تپه گرگ دره اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۸۳ گورستان دوز دره سی اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۸۴ محوطه کهنه جید اردبیل نمین ۱۳۸۲/۵/۲۷
۴۰۵۲ دژ بوینی یوغون اردبیل نیر ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۸۸۹۸ تپه قلعه تپه سی اردبیل نیر ۱۳۸۲/۳/۱۰