قنات دو طبقه مون

مون يكي از محلات هشتگانه اردستان و قنات مون دو طبقه و در هر طبقه آب مستقلي جريان دارد كه به طبقه رو و طبقه زير مشهور است . آب طبقه رو كه 3 متر از طبقه زير بالاتر است بواسطه ساختمان لايه هاي بستر به طبقه زير نفوذ نمي كند . قدمت اين قنات را به قبل از اسلام و باني آن را كاوه آهنگر مي دانند .

مون4-620x425
این بنای تاریخی با شماره 9023 و در تاریخ 10/3/1382 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت رسیده است.

مون-2-620x425 (1)

موقعيت

داخل شهرستان اردستان

مون-1

اطلاعات كيفي

سالم و در حال بهره برداري است

مون3