عکس قدیمی سر در باغ ملی

 

تصویری از سر در باغ ملی از سمت خیابان سپه، تهران

احتمالا در دوره پهلوی اول