تپه باستانی دریاتپه سی

s2

تپه باستانی دریاتپه سی در قریه شکرلو در ۳۰ کیلومتری شمال غربی هوراند و در کناره ی شرقی رود جین سو واقع شده‌است. این تپه به دوره اشکانیان و قرون اولیه اسلام منسوب است قراول تپه سي به مختصات جغرافيايي عرض 051 03  38 و طول 18.7 57 047 و ارتفاع  1773 متر از سطح درياهاي آزاد قرار گرفته است. و در غرب روستاي ويرثق واقع است. و پوشيده از گياهان خودرو مي باشد.

s1

محوطه فوق بصوت مدور  در غرب روستاي ويرثق، به طول و عرض 200×200 متر و ارتفاع آن 5 متر مي باشد.

s3

تصوير نمونه سفال هاي تپه باستانی تپه سي  روستاي ويرثق ـ شهرستان نير