بقعه سر قبر آقا

gxz1h0mf

بقعه سر قبر آقا اکنون در داخل بافت قدیمی تهران در ضلع جنوبی چهار راه مولوی انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (سیروس سابق) در میان باغی تقریبا بزرگ و قدیمی قرار دارد.این مکان در زمان محمد شاه قاجار خارج از حصار شاه طهماسبی شهر تهران مجاور دیوار معروف شاه عبد العظیم قبرستنان وسیعی قرار داشت که وسعت آن تا زمین های موسوم به چال سیلابی و بازار پالان دوزها امتداد داشت .

esw2fzla

پس از فوت “حاج میرزا ابو القاسم”امام جمعه تهران ،او را در عمارت و بقعه مجللی که فرزندش به عنوان آرامگاه خانوادگی در این محل ساخته بود دفن نمودند.این محل چون دارای قبرستانی قدیمی نیز بود،به سر قبر آقا شهرت یافت. در دوره پهلوی با توجه به روند شهر سازی و توسعه شهر تهران بسیاری از بخش های اطراف گورستان تخریب و در زمین های آن باغ عمومی برای تفریح اهالی ساخته شدبقعه سر قبر آقا نیز در میان این باغ قرار گرفت و مجموعه باغ و بقعه را باغ فردوس نامیدند

21an2bep

بنای بقعه از لحاظ آیینه کاری ،گچ بری،گچ کاری،رنگ آمیزی زمینه و طرح ها،سنگ حجاری شده در نقاط مختلف ،کاشی کاری در انواع گوناگون ،بهره گیری از چوب در نقاط مختلف بقعه و دیگر تزیینات در شمار بناهای مهم تهران قرار دارد. این بنا دارای پلان مستطیل شکل است و بر روی سکویی به ارتفاع یک متر از سطح محوطه اطراف خود قرار گرفته است.

sar_qabr

بنای اصلی در جهت شرقی –غربی احداث شده و گنبد بزرگ آن بر فراز بخش میانی ،روی جزرها و پایه های بنا استوار شده است.در نمای بیرونی بقعه چهار ایوان وجود دارد که در هر ضلع خود نمایی می کند.دو در ورودی با طرح شش ضلعی نا منظم در دو جهت ایوان با چند پله ارتباط بنا را با محوطه برقرار می کند .در جبهه جنوبی گچ بری و حجاری بسیار پر کاری وجود دارد که در نوع خود بی نظیر است. طرح کلی بقعه از بنا های دوره قاجاریه و به شکل بنا های چهار صفه ای است که در ساخت آن به مربع مرکزی حالت چهار صفه داده اند و در چهار طرف آن فضا هایی ایجاد کرده اند.

evm5jlge

آدرس :تهران – در داخل بافت قدیمی تهران در ضلع جنوبی چهار راه مولوی