امامزاده یحیی

 نسب :

نسب و جد و باب او گفته اند که ابراهیم بن موسی بن جعفر است.

yahy

مساحت :

مساحت زیر بنای بقعه مذکور ۱۵۰ متربوده که ضریحی فلزی از جنس آهن در ابعاد ۳×۲ روی مزار امامزاده قرار گرفته است.مساحت حیاط و اطراف امامزاده که دور تا دور آن دیوار کشیده شده است به ۷۰۰۰ می رسد که در طرح جدید ساخت بنای امامزاده قرار گرفته است.

yahyaaa

توضیحات : 

بقعه ای با مصالح خشت و گل که قدمت آن به حدود ۴۰۰ سال می رسد. در آستانه ورودی ایوان سنگی روی دیوار نصب شده که روی آن چنین نوشته شده است. این سید عزیز در این بقعه اندر است آن از سلاله موسی بن جعفر است پرسیدم سید از نسب و جد و باب او گفتا که ابراهیم بن موسی بن جعفر است. در شجره نامه و تأییدیه آقای فلسفی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی درباره این امامزاده چنین آمده است:[ در فهرست و عملکرد بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه استان خراسان، صفحه ۴ آورده» امامزاده یحیی در جلوان قهاب شهرستان اصفهان دفن گردیده] و در جایی دیگر آمده که:[ در فهرست بقاع متبرکه کل کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه صفحه ۱۰ آمده امامزاده یحیی در جلوان قهاب شهرستان اصفهان مدفون است.] مردم و اهالی سر ارادت به این امامزاده شریف فرود آورده و برای برآورده شدن حاجاتشان به درگاه الهی تقرب می جویند.

yahyaaaa

yahya

yahyaa