امامزاده بزرگ سراب

این امام زاده در جنوب غربی شهر سراب ، جنب قبرستان عمومی شهر واقع شده است . بنا دارای دو مناره به ارتفاع ۹ متر است که از کنگره و مأذنه‌ آن اثری بر جای نمانده است . نوع ساختمان ساده است ، ولی در بعضی قسمت ها با آجر چینی ، تنوعی به ظاهر ساختمان داده اند . سبک بنا و ستونها آن را به قرن هشتم و نهم منسوب می کند

173_Tasvir

174_Tasvir

175_Tasvir