کبوترخانه مراغه

موقعیت بنا : بنا در بخش مرکزی شهرستان مراغه در ۶ کیلومتری شمال این شهرستان بالاتر از سد علویان در ضلع جنوبی روستای اسفستانج واقع شده و به فاصله ۲۵ متری از خانه های مسکونی روستا قرار دارد. ۲- شرح مختصری در مورد بنا : بر اساس روایات مختلف این اثر تقریبا” در اواخر دوره…