منزل سیف العلما

عمارت سیف العلما ( خانه شیخ علی قاضی بنابی ) به شماره ثبتی ۳۹۲۹ در فهرست آثار ملی این ساختمان قدیمـــــــی در مـحله گزاوشت بناب و در خیـابان دریـــا واقع شـــده است. فاصله این خانه از میدان اصلی شهر در حدود ۵۰۰ متر به سمت غرب میباشد.ت اریخ ساخت آن اوایل دوره قاجاریه بــوده و…