مدرسه امامير (بابا قاسم)

مدرسه امامیه (بابا قاسم) مربوط به سده 8 ه‍.ق است که در اصفهان، خیابان هاتف، کوچه بابا قاسم واقع شده. این اثر در تاریخ 15 دی 1310 با شماره ثبت 114 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. تنها کتیبه تاریخ دار بنا در ایوان شمالی آن قرار دارد. این کتیبه تاریخی…