عمارت نظاميه

عمارت نظامیه و نقاشیهای آن مربوط به دوره قاجار است و در تهران، میدان بهارستان واقع شده و این اثر در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۱۵ با شمارهٔ ثبت ۲۶۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. باغ و عمارت نظامیه را میرزاآقاخان نوری دومین صدر اعظم ناصرالدین شاه، ملقب به اعتمادالدوله، در…