خانه دکتر صحتی

خانه قديمي و زيباي مرحوم «دكترصحتي» در تبريز كه يكي از خانه هاي قديمي و ديدني اين شهر است به عنوان هفتاد و ششمين اثر ملي و تاريخي استان آذربايجان شرقي در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است. اين بنا شامل دوباب خانه تو در تو است كه به صورت بيرونی و اندروني براي…