خانه اعلم

آدرس : خيابان عبدالرزاق – محله پشت بارو – بن بست زرگرها   در قلب بافت قديم اصفهان خانه اي قرار گرفته كه به لحاظ زيبايي و تزئينات پركار، ويژگيهاي هنري، نقاشي روي گچ و آينه، صنايع چوبي و حجاري در عداد بناهاي شاخص اصفهان به شمار مي رود. اين خانه كه سال ها از…