باغ قوشخانه

یکی از ظریف ترین و پر تزئین ترین مناره های اواخر عهد ایلخانی ▪ موقعیت: میدان قدس خیابان زینبیه ▪ سال تاسیس: قرن ۸ هجری وجه تسمیه آن به باغ قوشخانه به مناسبت مجاورت آن با یکی از باغ های سلطنتی دوره شاه عباس اول صفوی است که گویا بازهای شکاری پادشاهان صفوی در این…