بازار بزرگ تهران

بازار بزرگ تهران

بازار بزرگ تهران     بازار تهران مجموعه بازاری است قدیمی واقع در منطقه ۱۲ شهری مرکز شهر تهران این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، سیروس (مصطفی خمینی) در شرق، بوذرجمهری (پانزده خرداد) در شمال وخیام در غرب قرار گرفته است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان اعدام یا محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند  …