امامزاده بزرگ سراب

این امام زاده در جنوب غربی شهر سراب ، جنب قبرستان عمومی شهر واقع شده است . بنا دارای دو مناره به ارتفاع ۹ متر است که از کنگره و مأذنه‌ آن اثری بر جای نمانده است . نوع ساختمان ساده است ، ولی در بعضی قسمت ها با آجر چینی ، تنوعی به ظاهر…