مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت ۸۱۸۷ بردگوری تنگ قراب ۴ و ۵ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴ ۸۱۸۸ بردگوری تنگ قراب ۳ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴ ۸۱۸۹ بردگوری سرمور چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴ ۸۱۹۰ بردگوریهای تنگ لشتر چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴ ۸۱۹۱ قبور قدیمی لشتر ۱ چهارمحال و بختیاری…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان تهران

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت ۲۵۹ امامزاده زید تهران تهران ۳۰/۰۳/۱۳۱۵ ۲۶۰ مسجد سپهسالار (مطهری) تهران تهران ۳۰/۰۳/۱۳۱۵ ۲۶۱ عمارت نظامیه و نقاشیهای آن تهران تهران ۳۰/۰۳/۱۳۱۵ ۴۰۸ زندان هارون (زندان خان) تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴ ۴۰۹ بقعه سیداسماعیل تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴ ۴۱۰ منار واقع در محله پامنار تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴ ۴۱۱ مدرسه‌سپهسالارقدیم‌درمحله‌حیاط‌شاهی…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان بوشهر

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت ۱۹۴۳ خانه رئیس‌علی دلواری بوشهر اهرم ۱۶/۰۹/۱۳۷۶ ۲۰۹۸ قلعه زائر خضرخان (کلات‌ اهرم) بوشهر اهرم ۲۷/۰۵/۱۳۷۷ ۴۰۴۰ قلعه محمد خان دشتی بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰ ۴۰۴۱ کاخ کوروش بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰ ۴۰۴۲ کاخ بردک سیاه بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰ ۴۰۴۳ کاخ سنگ سیاه بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰ ۸۳۹۶ قنات کت…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان ایلام

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت ۱ سلیمان تپه (زیرز- سرتپه) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۲ تل بکسایه ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۳ سبعات خزیر (چهار ریز) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۱۴۱۸ نقش برجسته گل‌گل ملکشاهی ایلام ایلام ۰۶/۱۰/۱۳۵۵ ۱۷۵۰ ساختمان مرکز تحقیقات‌کشاورزی ایلام ایلام ۰۱/۰۶/۱۳۷۵ ۱۷۹۸ قلعه والی ایلام ایلام ۱۳/۰۹/۱۳۷۶ ۲۹۷۶ تپه علی کش…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان اصفهان

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت ۳۷ شهر‌و‌خرابه‌های‌ساسانی‌درشمال‌شرقی اصفهان اردستان ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۱۸۰ مسجد جامع اصفهان اردستان ۱۸/۴/۱۳۱۱ ۲۴۹ مناره مسجد امام حسن (ع) اصفهان اردستان ۲۸/۰۳/۱۳۱۵ ۲۸۳ مسجد جامع زواره اصفهان اردستان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵ ۲۸۴ مسجد پامنار و منار آن اصفهان اردستان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵ ۱۲۷۸ مجموعه سرهنگ‌آباد زواره اصفهان اردستان ۲۸/۰۴/۱۳۵۵ ۱۶۹۴ مسجد خسرو اصفهان…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان اردبیل

۶۴ مقبره‌شیخ‌صفی‌الدین‌وبناهای‌متعلق‌آن اردبیل اردبیل ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ۶۵ بقعه شیخ جبراییل اردبیل اردبیل ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ۲۴۸ مسجد جامع اردبیل اردبیل اردبیل ۲۸/۰۳/۱۳۱۵ ۶۳۲ تپه امیر‌خانلو (دهکده رضی) اردبیل اردبیل ۲۵/۰۶/۱۹۲۷ ۸۲۶ بنای باستانی قریه کوراییم اردبیل اردبیل ۱۷/۰۳/۱۹۲۹ ۸۷۴ پل سرخ (پل سمیان) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹ ۸۷۵ پل هفت چشمه (پل داش‌کسن) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹ ۸۷۶ پل پنج…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

۹ خرابه‌های نزدیک اندرکش آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۲۴۲ برج سه گنبد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۹/۱۳۱۴ ۲۴۳ مسجد جامع آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۹/۱۳۱۴ ۴۲۵ کوی تپه ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۱/۱۱/۱۹۲۸ ۴۳۸ تپه کلبعلی (تپه نازلو چای) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶ ۴۳۹ بغا تپه (بغ تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶ ۴۴۰ تپه باستانی عسگرآباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶ ۴۴۱ تپه بزلو یا…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی

۲۷۹۲ مسجد جامع میلان آذربایجان شرقی اسکو ۱۴/۰۱/۱۹۶۰ ۷۳۷۲ گورستان قدیمی اسفنجان آذربایجان شرقی اسکو ۱۶/۰۴/۶۲ ۷۵۳۷ مسجد اوجوزلو آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲ ۷۸۶۵ قیز قلعه آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲ ۹۴۷۶ حمام آقا آذربایجان شرقی اسکو ۱۳۸۲/۵/۱۴ ۱۷۹ مقبره شیخ شهاب‌الدین آذربایجان شرقی اهر ۱۸/۴/۱۳۱۱ ۶۲۸ قلعه داغ (قلعه نو دوز) آذربایجان شرقی اهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷…