ﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪاﻟﺴﺎدات

ﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪاﻟﺴﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن اﺳﺖ و در ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن، ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﮐﻮﭼﮫ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٢ ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣۴۶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهٔ ﺛﺒﺖ ۶۴٢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺳﮫ ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻲ ﮐﺎظﻢ (ع) ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎي اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق…

مسجد جامع گلپایگان

مسجد جامع گلپایگان     کتیبه‌های مسجد این مسجد دارای صحن و شبستان وسیع و گنبد بزرگ آجری می‌باشد و متعلق به زمان محمد بن ملکشاه سلجوقی می‌باشد. ازخصوصیات مسجد و گنبد آن دارا بودن کتیبه‌های آجری متعدد و تزئینات فراوان دوره سلجوقی است. در متن کوفی گنبد، نام محمد بن ملک شاه خوانده می‌شود و…

امامزاده ابوالفتوح

بقعه امامزاده ابوالفتوح سلیمان بن موسی بن جعفر، در روستای وانشان (وانشون) که جاذبه‌هایش کمتر از روستای معروف ابیانه نیست، در ۱۲ کیلومتری گلپایگان واقع و بنای آن با توجه به کتیبه داخل حَرم، به قرن دهم هجری مربوط می‌شود بنا بر کتیبه، امامزاده از نوادگان موسی پسر جعفر است برفراز بقعه چهارگوش آجری گنبدی…

امام زاده هفده تن

هفده تن نام یک زیارتگاه و محله در بخش جنوبی شهرستان گلپایگان می باشد. بنای فعلی این زیارتگاه در زمان صفوی ساخته شده است . محله هفده تن نیز از یک خیابان به همین نام تشکیل شده است . امامزاده هفده تن از ابنیه قرن یازدهم هجری است که در زمان شاه عباس اول صفوی…

مسجد جامع گلپایگان

مسجد جامع گلپایگان یكی از مساجد بزرگ ایران زمین است كه با توجه به تاریخ ساخت آن شاید بتوان گفت معماری ایرانی – اسلامی این مسجد الگویی بوده است برای ساخت مسجدهای بزرگ دیگر در ایران و برخی كشورهای خاورمیانه، بویژه مناطقی كه در قلمرو حكومت سلجوقیان بودند. زمان ساخت این مسجد كه بی اغراق…

ارگ تاریخی گوگد

ارگ تاریخی گوگد از بناهای بزرگ خشت و گلی ایران است که زمان ساخت آن به حدود چهار قرن پیش می‌رسد. تنها سند مکتوبی که از این بنا موجود است متعلق به حدود ۱۳۰ سال پیش است که نشان می‌دهد نصف بنای ارگ توسط شخصی به نام علیخان به عنوان مهریه به همسرش واگذار شده‌است…

مناره گلپایگان

مناره گلپایگان فانوس صحرایی جهان، راهنمای كاروان‌های جاده ابریشم مناره ۱۸ متری شهر گلپایگان که به آن «میل گلپایگان» هم گفته می‌شود، در زمره بلندترین مناره‌های قرن پنجم هجری قمری است. مناره گلپایگان در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۱۵، با شماره ۲۵۰ جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا در سال ۱۳۱۷ -۱۸…