مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی

۲۷۹۲ مسجد جامع میلان آذربایجان شرقی اسکو ۱۴/۰۱/۱۹۶۰ ۷۳۷۲ گورستان قدیمی اسفنجان آذربایجان شرقی اسکو ۱۶/۰۴/۶۲ ۷۵۳۷ مسجد اوجوزلو آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲ ۷۸۶۵ قیز قلعه آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲ ۹۴۷۶ حمام آقا آذربایجان شرقی اسکو ۱۳۸۲/۵/۱۴ ۱۷۹ مقبره شیخ شهاب‌الدین آذربایجان شرقی اهر ۱۸/۴/۱۳۱۱ ۶۲۸ قلعه داغ (قلعه نو دوز) آذربایجان شرقی اهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷…