مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان اردبیل

۶۴ مقبره‌شیخ‌صفی‌الدین‌وبناهای‌متعلق‌آن اردبیل اردبیل ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ۶۵ بقعه شیخ جبراییل اردبیل اردبیل ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ۲۴۸ مسجد جامع اردبیل اردبیل اردبیل ۲۸/۰۳/۱۳۱۵ ۶۳۲ تپه امیر‌خانلو (دهکده رضی) اردبیل اردبیل ۲۵/۰۶/۱۹۲۷ ۸۲۶ بنای باستانی قریه کوراییم اردبیل اردبیل ۱۷/۰۳/۱۹۲۹ ۸۷۴ پل سرخ (پل سمیان) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹ ۸۷۵ پل هفت چشمه (پل داش‌کسن) اردبیل اردبیل ۳۱/۱۰/۱۹۲۹ ۸۷۶ پل پنج…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

۹ خرابه‌های نزدیک اندرکش آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۲۴۲ برج سه گنبد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۹/۱۳۱۴ ۲۴۳ مسجد جامع آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۹/۱۳۱۴ ۴۲۵ کوی تپه ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۱/۱۱/۱۹۲۸ ۴۳۸ تپه کلبعلی (تپه نازلو چای) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶ ۴۳۹ بغا تپه (بغ تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶ ۴۴۰ تپه باستانی عسگرآباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶ ۴۴۱ تپه بزلو یا…

مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی

۲۷۹۲ مسجد جامع میلان آذربایجان شرقی اسکو ۱۴/۰۱/۱۹۶۰ ۷۳۷۲ گورستان قدیمی اسفنجان آذربایجان شرقی اسکو ۱۶/۰۴/۶۲ ۷۵۳۷ مسجد اوجوزلو آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲ ۷۸۶۵ قیز قلعه آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲ ۹۴۷۶ حمام آقا آذربایجان شرقی اسکو ۱۳۸۲/۵/۱۴ ۱۷۹ مقبره شیخ شهاب‌الدین آذربایجان شرقی اهر ۱۸/۴/۱۳۱۱ ۶۲۸ قلعه داغ (قلعه نو دوز) آذربایجان شرقی اهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷…

امامزاده احمد (ع)

در نزدیکی چهارسو مقصود بنای قدیمی امامزاده احمد بن علی قرار دارد. امامزاده احمد فرزند امامزاده علی (مدفون در مشهد اردهال) و نوه بلافصل امام محمد باقر(ع) می باشند. این مزار در بنائی با سقفی گنبدی قرار گرفته است. خود آرامگاه نیز به شکل مربع بوده و از سطح زمین بلندتر است. تزئینات بنا عبارت…

کلیسای گریگور ( لوسارویچ مقدس )

این کلیسا در محله­ی میدان کوچک قرار دارد و درسال ۱۶۳۳م با همت خواجه میناس از تاجران دوره­ی صفوی و همکاری اهالی محل بنا شده و به همین علت نیز به نام کلیسای خواجه کوچک معروف بوده. پلان کلیسا مستطیل شکل در جهت شرقی-غربی و با ابعاد ۱۷۱۵/۷ متر است. سقف و گنبد کلیسا با…