گورستان قدیمی اسفنجان

اسفنجان نام روستایى است از توابع اسکو که بر دامنهٔ تپه‌هاى شمالى آن، گورستانى بسیار قدیمى وجود دارد.
بر روى اغلب قبرهاى این گورستان سنگ‌ نبشته‌هایى بزرگ به طور عمودى یا افقى نصب شده است.
چند مجسمهٔ سنگى قوچ وشیر نیز در گوشه و کنار قبرستان به چشم مى‌‌خورد. گرچه حجارى آنها به دقت صورت نگرفته است، ولى از حیث بزرگى و حالتى که دارند قابل توجه‌اند. مضمون کتیبه‌ها نشانگر آن است که در این گورستان از قرن هفتم به بعد عده‌اى از امرا و بزرگان اهل تصوف و عرفان به خاک سپرده شده‌اند. بلندترین سنگ قبر مربوط به قبرى است که در جنوب غربى گورستان نصب شده و متعلق به محمد جلال‌الدین نامى است.