گنبد مدوّر

در جانب شمال شرقی چهار راه بزرگ خیابان خواجه نصیر و اوحدی مراغه پشت بنای زیبای بانک ملی  دو برج مقبره ای بلند پهلوی هم قرار گرفته اند برج استوانه ای شکل ظاهری ساده دارد سرداب مقبره ای آن از خاک پر شده و قبری در آن به چشم نمی خورد  اما اطاق بالایی کفش تقریبا تغییری پیدا نکرده ولی گنبد دو پوش سقف آن فرو ریخته و چندی پیش با سقف چوبی شیروانی مانندی پوشانیده شده است .

1388359126_gnbd-mdvr-1

داخل اطاق سابقا پوشش و تزئین گچی داشته . شاید نوشته ای نیز در آن میان بوده کههمه از بین رفته و فقط اینجا و آنجا گچ پاره ای به جا مانده است . در بیرون برج نیز به جز قسمت درگاه اطاق تزیینی به کار نرفته و تزیین آن عبارت است از تعبیه اشکال مختلف هندسی با ترکیبی از کاشی فیروزه ای رنگ و آجر و سفال .

14577_181165412023728_1526222054_n

1388359171_gnbd-mdvr-4

این برج هم مثل گنبد سرخ دارای قاب و هلالی است که درگاه را محصور داشته و در بالای این برج هم کتیبه ای به خط کوفی است و در زیر هلال درهم کتیبه دیگری دیده می شد اما نقش و زینت معماری که در گنبد سرخ به نهایت کمال و پرکاری رسیده بود در اینجا ساده شده و نقوشی که در آن گنبد برجستگی دارد در این برج مسطح و شبیه نقش قالی است آجرهای مهردار که علایمی روی آنها قالب گیری شده دیده می شود

1388359146_gnbd-mdvr-3

حروف کتیبه ها و نقوش پیچیده که در بالای آن ساخته اند از کاشی فیروزه ای فام است . دو کتیبه خط کوفی تزئینی از کاشی فیروزه ای در نقوش بالا و پائین طاق کوچک بالای در ورودی وجود دارد. بدین طریق روشن می شود که بنای مقبره در رجب ۵۶۳ هجری پایان یافته ولی بانی و مدفون در مقبره معلوم نیست .