کلیسای هوانس

 

Hovans2

این کلیسا روی تپه ای مشرف به روستای سهرل یا سهرقه مرند واقع شده ودر ۴۰ کیلومتری شمال غربی تبریز قرار دارد.

هر چند قدمت بنای این کلیسا را به قرن ۵ و ۶ میلادی نسبت داده اند ،ولی بنا ی اصلی بارها بر اثر ویرانی تجدید بنا شده است.قدمت بنای فعلی که توسط معماران روسی و فرانسوی ساخته شده است،به سال ۱۸۴۰ میلادی می رسد .کلیسای هوانس در اثر زلزله ۱۹۳۶ میلادی آسیب جدی دید و بعد از آن در ها و پنجره های بنا به تاراج رفت.

بنا به صورت مستطیل در ابعاد ۵/۱۸ در ۵/۶ متر، با نمای آجری ساخته شده و شامل سه قسمت ورودی ،تالار مرکزی و محراب است.ایوان آجری بنا به وسیله دو راه پله به برج ناقوس کلیسا که به صورت ستاره ای ۱۶ ضلعی است و۱۲ متر ارتفاع دارد،راه می یابد.پوشش طاق مرکزی به صورت گریو استوانه ای و گنبد مخروطی است.محراب نیز در قسمت شرقی با گنبدی کوچک تر قرار دارد. آدرس :روی تپه ای مشرف به روستای سهرل یا سهرقه مرند ودر ۴۰ کیلومتری شمال غربی تبریز

Hovans1