کاخ سلطنت آباد

Saltanatabad.jpeg

کاخ سلطنت آباد در حال حاضر در خیابان سلطنت آباد منطقه پاسداران تهران قرار دارد و غیر قابل بازدید است. اما برای آشنایی با این کاخ مشهور دوره قاجار باید بدانید که ساخت آن در سال ۱۲۷۶ قمری به دستور ناصرالدین شاه آغاز و در سال ۱۳۰۵ قمری پایان یافته است.
ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۶ قمری اعلام کرد، تمایل دارد قصری عظیم و زیبا در میان باغی سرسبز و پرگل و درخت داشته باشد. از این رو به مسوولان مربوطه دستور ساخت آن را اعلام کرد. مسوولان نیز بهترین معمارهای آن زمان را به کار گماشتند تا قصر موردنظر شاه در جلگه شرقی روستای رستم آباد ساخته شود. رستم آباد که در حال حاضر منطقه چهار تهران و در محدود پاسداران به شمار می رود، زمانی روستای ییلاقی پادشاهان قاجار بوده است.

tehran

این قصر در نهایت دقت و ظرافت با تزیینات زیبا و گچ بری های عالی ساخته و تکمیل شد. البته کاخ سلطنت آباد یک بنای واحد نیست و از چندین بنای مجزا همچون حوضخانه، برج خوابگاه، حرمخانه و آبدارخانه تشکیل شده است.

از این عمارت بزرگ و زیبا که بزرگ ترین عمارت ییلاقی ناصرالدین شاه قاجار نیز به شمار می رفته است و باغ سرسبز آن فقط بنای مرکزی کلاه فرنگی که مشتمل بر عمارت دو طبقه با سرسرای وسیع و حوض‌خانه مزین به گچ بری، و برج چهارطبقه خوابگاه باقی مانده اند. متاسفانه این دو بنا قابل بازدید عموم نیستند.

در هر چهار طبقه برج خوابگاه، که به تالار بزرگ عمارت متصل است هنرهای ظریفه معماری  همچون مقرنس کاری، گچ بری و آینه کاری به کار رفته است. حوض‌خانه طبقه زیرین آن نیز با کاشی کاری عالی تزیین شده است.

 

Untitled