مسجد طاق‌

مسجد طاق‌ قدیمی‌ ترین‌ مسجد شهرستان‌ میاندواب‌ با بیش‌ از دو قرن‌ قدمت‌ یکی‌ از زیباترین‌ جلوه‌ های‌ معماری‌ اسلامی‌ در آذربایجان‌ غربی‌ است‌‌ .

خان‌ بیگلر بیگی‌ حاکم‌ مراغه ‌مسجد طاق‌ میاندواب‌ را در سال‌ ‌۱۲۰۲‌ هجری‌ قمری‌‌ ساخت.

بنای‌ مسجد به‌ صورت‌ شبستانی‌ ستون‌ دار با پوشش‌ طاق‌ و گنبد است‌ که‌ این‌ پوشش‌ از ‌۹‌ گنبد کوچک‌ تشکیل‌ شده‌ که‌ بر طاق‌ ها و چهارستون‌ هایی‌ به‌ شکل‌ مکعب‌ استوار است‌‌ .

طاق‌ ها از اجر با ملات‌ گچ‌ ‌و پی‌ مسجد از سنگ‌ و دیوارها از خشت‌ ساخته‌ شده‌ است‌‌ .

این‌ مسجد در سال‌ های‌ اخیر به‌ صورت‌ کامل‌ مرمت‌ شده‌ و به‌ شماره‌ ‌۱۹۴۹‌ در فهرست‌ اثار ملی‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌