مسجد ضریر مراغه

1- موقعیت بنا : مراغه – شمال شرقی میدان خواجه نصیر–کوچه موسویها – مسجد ضریر.

2- شرح مختصری در مورد بنا : نوشته یا مکتوبی که زمان دقیق بنای مسجد را نشان دهد در دست نیست تنها نقاشیها و اشعاری برروی مکعبهای سقف دیده می شود که تاریخ آنها 1207 می باشد و قدر مسلم آنکه این بنا بعد از مسجد ملارستم ساخته شده و از تزئینات کاملتر و زیباتری برخوردار است.

این مسجد چون در محله موسویها قرار گرفته و به دلیل رسیدگیهای این خاندان، به مسجد موسویها نیز مشهور است.

3- مشخصات فنی بنا : مسجد شامل شبستان اصلی در جنوب که پنجره های کوچکی به کوچه دارد، چایخانه و سرویس های بهداشتی در شمال، اتاق خادم مسجد و کفشکن در غرب و حیاط خلوت کوچک و سه گوشی در شمال است.

مصالح بکاررفته در آن عبارتند از : – سنگ تراشیده سینجان در ازاره ها. – پای ستون سنگی. – ستون ها و سرستونهای چوبی. – طاق و قوس های آجری.

4- نوع مالکیت بنا : مالکیت بنا در دست اداره اوقاف شهر مراغه می باشد.

5- قدمت بنا : اواخر صفویه

6- نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا : از مسجد جهت اقامه نماز و مراسم تعزیه توسط اهالی محل استفاده می شود. تزئینات زیبای داخل بنا در برابر نمای ساده بیرونی آن از خصوصیات بارز این بنا است.

7- تزئینات بکاررفته و نوع آن : نقاشیها و خطاطی های موجود در سرستونها و جعبه های مکعبی بالای سرستونهای چوبی. – نقاشیهای گل و بته بصورت زنجیروار و تصاویر ترنج و آیات قرآنی در سقف. – مقرنس کاری سرستونهای چوبی

8- اقدامات انجام گرفته در دوره های گذشته بر روی بنا : به غیر از سقف و طاق های جنوبی مسجد در دیگر قسمتهای بنا تغییرات بسیاری صورت گرفته است. – حفظ و مرمت بخش جنوبی شبستان – مرمت درب چوبی ضلع غربی – بازسازی سرویس های بهداشتی – مرمت دیوار شمالی شبستان

1388168292_msjd-zrer-mraghh-8

 1388168382_msjd-zrer-mraghh-2

1388168370_msjd-zrer-mraghh-3