مسجد سفید

1- موقعیت بنا : مسجد سفید در بخش مرکزی شهرستان مراغه در داخل بافت تاریخی و فرهنگی شهر مراغه ودر خیابان تازه احداث جام جم قرار دارد.
2- شرح مختصری در مورد بنا : از کتیبه سنگ مرمری بالای درب ورودی مسجد معلوم می شود که این مسجد در دوره شاه طهماسب صفوی بنا گردیده است.
3- مشخصات فنی بنا : پلان این مسجد مستطیل شکل است که عرض آن دو برابر طول می باشد و دارای 3 ستون چوبی مقرنس کاری شده با پای ستونهای سنگی و سقف نقاشی شده می باشد.
نوررسانی این مسجد از طریق دو پنجره بزرگ جناغی شکل در دو جبهه جنوبی و چند پنجره کوچک در جبهه شرقی انجام می گیرد.
کشیدگی مسجد در جهت شمال به جنوب می باشد. این مسجد دارای ورودی کوچک و زیبایی است که یک کتیبه مرمری مربوط به دوران شاه طهماسب بر بالای آن نصب شده در هشتی ورودی آن نیز کتیبه مرمری دیگری وجود دارد که نشان از قدمت و اهمیت این مسجد دارد.
4- نوع مالکیت بنا : مسجد در مالکیت اداره اوقاف می باشد و مغازه های اطراف آن نیز وقف مسجد می باشد.
 5- قدمت بنا : صفویه
6- نوع بهره برداری وخصوصیات بارزبنا : بنا همچنان کاربری مسجد را دارا می باشد.
7- تزئینات بکاررفته و نوع آن : سرستونها و شاه تیرها، تیرها و پرده های چوبی این مسجد همگی دارای انواع طرح های اسلیمی و ختایی با آبرنگ می باشد.
مقرنس کاری چوبی سرستونها نیز بسیار زیبا و دیدنی است.
8- اقدامات انجام گرفته در دوره های گذشته بر روی بنا : تغییر پوشش پشت بام به سازه شیروانی و الحاق سرایداری در حیاط شرقی، تعویض درب و پنجره های چوبی ضلع شمالی مسجد به آهنی.