مسجد حاج محمد جعفرآباده ای

يكي از آثار بسيار نفيس و مهم دوران قاجار در اصفهان، مسجد حاج محمد جعفر آباده اي است. اين مسجد كه يادگار حاج محمد جعفر آباده اي روحاني برجسته عصر قاجار است از لحاظ استحكام و تزئينات كاشيكاري از نوع گره كاري در عداد آثار شاخص اصفهان يه شمار مي رود.

اين مسجد در محله دردشت اصفهان واقع است كه از لحاظ ارتباطات محلي داراي موقعيت ممتاز و بي نظيري است زيرا علاوه بر بازار مجاور به وسيله كوچه هاي موجود و با اغلب واحدهاي اطراف مرتبط مي گردد.

4

اين بناي بي نظير به وسيله دو درب در جبهه هاي شمال و شرق با كوچه شمالي و بازار شرقي ارتباط دارد. كتيبه سردر شرقي مسجد به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي شامل آيات قرآني است. تاريخ كتابت اين كتيبه ۱۲۹۶ هجري قمري است.

در هلال ايوان شمالي و اطراف آن نيز كتيبه اي به خط ثلث و تاريخ ۱۲۸۰ هجري قمري به چشم مي خورد. در ايوان غربي كتيبه اي است كه در سالهاي اخير كاشيكاري شده و آيات قرآن با تاريخ ۱۳۶۸ هجري قمري كتابت شده است. در ايوان هاي طرفين ايوان غربي و در طاق راهروهاي ايوان شمالي مسجد خطوط بنائي بسيار زيبائي نوشته شده كه مضمون آنها عبارات مذهبي است.

منبر نفيس اين مسجد با رسم هاي هندسي توپر و آلت و لغت هاي چوبي رنگين تزئين شده و هر بيننده اي را به اعجاب و تحسين وا مي دارد. شبستان زمستاني مسجد كه در ضلع غربي ساختمان واقع شده است با كاشي و آجر معقلي و طرحهاي هندسي بر نفاست و عظمت مسجد مي افزايد.

3

محراب اصلي مسجد حاج محمد جعفر كه با كاشيهاي ۷ رنگ خشتي تزئين يافته شباهتي تام با كاشي هاي مسجد سيد دارد. به طوريكه بسياري از محققين و كارشناسان عقيده دارند استاد كار هر دو مسجد يكي بوده است.

مسجد حاج محمد جعفر آباده اي در جنگ تحميلي مورد اصابت موشك قرار گرفت و آسيب بسيار ديد كه به شيوه اول بازسازي شد

  abadeh-1