مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان تهران

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت
۲۵۹ امامزاده زید تهران تهران ۳۰/۰۳/۱۳۱۵
۲۶۰ مسجد سپهسالار (مطهری) تهران تهران ۳۰/۰۳/۱۳۱۵
۲۶۱ عمارت نظامیه و نقاشیهای آن تهران تهران ۳۰/۰۳/۱۳۱۵
۴۰۸ زندان هارون (زندان خان) تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۰۹ بقعه سیداسماعیل تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۰ منار واقع در محله پامنار تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۱ مدرسه‌سپهسالارقدیم‌درمحله‌حیاط‌شاهی تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۲ مدرسه خان مروی تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۳ مدرسه‌ومسجدشیخ‌عبدالحسین‌درمحله‌بازار تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۴ مسجدحاج‌رجبعلی‌درمحله‌درخونگاه‌سنگلج تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۵ مسجدمرحوم‌سیدعزیزالله دربازارچهارسوق تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۶ عمارت تخت‌مرمر تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۷ ابنیه سلطنتی‌مربوط‌ومتصل به‌کاخ‌گلستان تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۸ دو بنای سلطنتی در سلطنت‌آباد تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۱۹ کاخ صاحبقرانیه (نیاوران) تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۶۴۸ ساختمان کلاه‌فرنگی عشرتآباد تهران تهران ۲۳/۰۱/۱۳۴۶
۹۲۷ بقعه سرقبرآقا تهران تهران ۲۸/۰۵/۱۳۵۱
۱۰۰۸ شهیاد آریامهر(برج آزادی) تهران تهران ۲۶/۱۲/۱۳۵۳
۱۰۹۶ دروازه قدیمی محمدیه تهران تهران ۱۵/۰۶/۱۳۵۴
۱۱۲۶ اصلان تپه وقبرستان آن تهران تهران ۱۰/۰۹/۱۳۵۴
۱۳۳۱ کاخ سلطنتی فرح‌آباد تهران تهران ۲۰/۱۱/۱۳۵۵
۱۳۴۹ عمارت باشگاه بانک‌ملی(سرداراسعد) تهران تهران ۰۶/۱۰/۱۳۵۵
۱۳۶۹ یخچال خلیلی تهران تهران ۲۲/۰۱/۱۳۵۶
۱۵۰۵ خانه مستوفی الممالک تهران تهران ۰۲/۰۲/۱۳۵۶
۱۵۴۰ مجموعه بازار تهران تهران تهران ۰۲/۰۸/۱۳۵۶
۱۵۴۱ چهار سوق بزرگ تهران تهران ۰۲/۰۸/۱۳۵۶
۱۶۰۵ بنای‌مجلس‌شورای‌ملی‌وساختمانهای‌ملحق تهران تهران ۰۳/۰۳/۱۳۵۶
۱۶۰۶ کاخ مرمر تهران تهران ۳۰/۰۳/۱۳۵۷
۱۶۲۱ کلیسای سورپ‌گورک تهران تهران ۱۹/۰۴/۱۳۵۷
۱۶۳۵ مسجد آقامحمود تهران تهران ۲۵/۰۶/۱۳۶۳
۱۶۶۷ مسجد امام‌خمینی تهران تهران ۰۱/۰۷/۱۳۶۳
۱۷۱۲ مجموعه تپه‌های کهریزک تهران تهران ۲۱/۰۲/۱۳۶۵
۱۷۳۲ موزه هنرهای‌ملی تهران تهران ۱۱/۰۶/۱۳۷۵
۱۷۴۸ مدرسه دارالفنون تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۱۷۶۰ مسجد قندی تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۱۷۶۵ موزه ایران‌باستان و کتابخانه تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۱۷۶۶ عمارت کلاه‌فرنگی و ندامتگاه مرکزی‌قصر تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۱۷۷۲ خانه امام‌جمعه تهران تهران ۱۲/۰۹/۱۳۷۵
۱۷۸۸ آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه‌مرغی تهران تهران ۱۲/۰۹/۱۳۷۵
۱۷۹۳ مسجد جامع تهران تهران تهران ۰۷/۰۸/۱۳۷۵
۱۸۳۲ منزل شهید رجایی تهران تهران ۲۴/۱۱/۱۳۷۵
۱۸۳۴ ساختمان کوشک تهران تهران ۲۴/۱۱/۱۳۷۵
۱۸۵۳ حسینیه جماران تهران تهران ۱۵/۰۲/۱۳۷۶
۱۸۵۴ خانه حضرت امام‌خمینی (ره) تهران تهران ۱۵/۰۲/۱۳۷۶
۱۸۷۶ عمارت باغ‌فردوس تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۸۹۹ منزل مشیرالدوله پیرنیا تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۱۰ مدرسه فیلسوف‌الدوله تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۱۱ برج آب بانک‌ملی تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۱۲ سردر قورخانه تهران تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۱۳ امامزاده معصوم (س) تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۳۹ مسجد مجدالدوله تهران تهران ۱۶/۰۹/۱۳۷۶
۱۹۴۰ موزه و کتابخانه ملک تهران تهران ۱۶/۰۹/۱۳۷۶
۱۹۵۵ تپه واوان تهران تهران ۱۶/۰۹/۱۳۷۶
۱۹۶۵ باغ و سفارت ایتالیا (فرمانیه) تهران تهران ۰۲/۱۲/۱۳۷۶
۱۹۶۸ سردر باغ‌ملی تهران تهران ۰۲/۱۲/۱۳۷۶
۱۹۷۷ میدان حسن‌آباد تهران تهران ۰۵/۱۲/۱۳۷۶
۲۰۰۰ مدرسه البرز تهران تهران ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۱۴ موزه آبگینه و سفالینه تهران تهران ۰۷/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۱۸ مدرسه‌ومسجدمیرزا‌ابوالحسن‌معمارباشی تهران تهران ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۲۱ بقعه شیخ‌عبدالله دوریستی (طرشتی) تهران تهران ۲۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۲۴ منزل قوام‌الدوله (وثوق) تهران تهران ۲۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۳۷ مدرسه محمدیه تهران تهران ۰۴/۰۳/۱۳۷۷
۲۰۴۲ باغ و عمارت عین‌الدوله تهران تهران ۱۱/۰۳/۱۳۷۷
۲۰۷۰ خانه (زادگاه) مرحوم دکتر حسابی تهران تهران ۰۱/۰۴/۱۳۷۷
۲۰۸۱ خانه پرفسور عدل تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۷
۲۰۸۲ دانشکده علوم اجتماعی (باغ نگارستان) تهران تهران ۱۱/۰۵/۱۳۷۷
۲۱۲۶ خانه امیرخسرو افشار تهران تهران ۲۳/۰۶/۱۳۷۷
۲۱۳۰ میدان مشق تهران تهران ۱۲/۰۷/۱۳۷۷
۲۱۹۰ عمارت مسعودیه تهران تهران ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۲۳۵ تپه باستانی مافین آباد تهران تهران ۰۳/۱۲/۱۳۷۷
۲۲۴۰ مقبره آقا‌شیخ‌هادی نجم‌آبادی تهران تهران ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۲۶۸ حسینیه آقاسیدهاشم تهران تهران ۰۳/۱۲/۱۳۷۷
۲۲۸۰ باغ و سفارت انگلستان تهران تهران ۰۹/۰۱/۱۳۷۸
۲۳۲۲ گنجینه آثار نقاشی پشت‌‌شیشه تهران تهران ۱۹/۰۲/۱۳۷۸
۲۳۴۷ مهد کودک سابق دانشگاه تهران تهران تهران ۲۹/۰۴/۱۳۷۸
۲۳۸۳ بیمارستان وزیری نجم‌آبادی (نجمیه) تهران تهران ۰۲/۰۶/۱۳۷۸
۲۴۱۵ ساختمان گیو تهران تهران ۰۱/۰۷/۱۳۷۸
۲۴۴۳ مدرسه، مقبره، مسجد حکیم‌باشی تهران تهران ۱۸/۰۸/۱۳۷۸
۲۴۴۵ دانشگاه تهران تهران تهران ۱۸/۰۸/۱۳۷۸
۲۴۹۰ عمارت اعلم‌السلطنه تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۸
۲۴۹۱ خانه هدایت تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۸
۲۴۹۲ عمارت‌کوشک‌فخرالدله(مدرسه‌روشنگر) تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۸
۲۴۹۴ عمارت دبیرستان فیروز بهرام تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۸
۲۵۰۰ عمارت کلیسای طاطاوس تهران تهران ۲۶/۰۸/۱۳۷۸
۲۵۲۸ موزه حیات وحش هفت‌چنار تهران تهران ۱۵/۰۹/۱۳۷۸
۲۵۶۸ خانه‌فاضل‌عراقی(بیمارستان‌دادگستری) تهران تهران ۱۱/۱۱/۱۳۷۸
۲۶۸۳ امامزاده سید نصیرالدین(ع) تهران تهران ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۸۴ کلیسای انجیلی( پطرس مقدس) تهران تهران ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۸۷ مسجد-مدرسه و آب‌انبار معیر تهران تهران ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۸۸ گورستان ارامنه تهران تهران ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۹۱ سقاخانه گذر قلی تهران تهران ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۹۳ عمارت کلاه فرنگی (بی‌سیم) تهران تهران ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۸۸۶ تپه باستانی سیاب تهران تهران ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۲۸ مدرسه و کلیسای ژاندارک تهران تهران ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۲۹ خانه و موزه مقدم تهران تهران ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۰ ساختمان صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تهران تهران ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۳ چخماق تپه تهران تهران ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۳۰۲۹ عمارت  آسیاب والی تهران تهران ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۳۰۳۰ عمارت کاظمی تهران تهران ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۳۱۰۴ منزل موتمن الاطباء تهران تهران ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۱۰۵ تپه سلیمان تهران تهران ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۱۰۶ مجموعه بناهای تاریخی بادرود تهران تهران ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۱۰۸ تپه فرارت تهران تهران ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۳۷۷ امامزاده شعیب تهران تهران ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۵۰۰ ساختمان اداره پست ایران تهران تهران ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۳۹ مجموعه میدان راه‌آهن و آثار فرهنگی تهران تهران ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۷۹۱ حمام تاریخی کن تهران تهران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۷۹۲ کاخ مظفری دارآباد تهران تهران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۰۸ جان پناه سنگی توچال تهران تهران ۱۸/۰۲/۱۳۸۰
۳۸۳۸ مزار شهدای هفت تیر و هشت شهریور تهران تهران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۹۷۱ موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران تهران تهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۲۰۰ سرای میزانی تهران تهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۴۱۱ خانه امیر بهادر ( انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ) تهران تهران ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۵۶۸ خانه جلال الدین تهرانی تهران تهران ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۵۶۹ حمام انصاری تهران تهران ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۰۳ خانه نیما یوشیج تهران تهران ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۳۶ کاروانسرای سرخ حصار تهران تهران ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۸۰ کلیسای میناس مقدس تهران تهران ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۷۴۵ ساختمان سابق کلانتری بازار آهنگران تهران تهران ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۵۶۲۶ دبیرستان انوشیروان دادگر تهران تهران ۲۵/۱۲/۸۰
۵۶۲۷ خانه اتحادیه ( پایگاه انتقال خون ) تهران تهران ۲۵/۱۲/۸۰
۵۸۰۶ باغ مستوفی‌الممالک و بناهای موجود در آن تهران تهران ۲۵/۰۳/۸۱
۶۵۲۸ گراند هتل تهران تهران ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۲۹ تئاتر نصر تهران تهران ۰۷/۰۷/۸۱
۷۰۶۸ بنای موزه هنرهای معاصر تهران تهران ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۷ کلیسای حضرت مریم ( ع ) تهران تهران ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۴۰ ساختمان بانک شاهی تهران تهران ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۴۱ بنای سفارتخانه دانمارک تهران تهران ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۴۲ بنای معبد آدریان تهران تهران ۱۲/۱۱/۸۱
۸۰۰۸ مجموعه ساختمانهای خیابان فخر آباد تهران تهران ۲۶/۱۲/۸۱
۸۰۰۹ زندان قصر تهران تهران ۲۷/۱۲/۸۱
۹۲۶۱ مجموعه ساختمانهای سازمان ثبت احوال کشور تهران تهران ۱۳۸۲/۵/۷
۹۲۶۲ مجموعه ساختمانهای سازمان ثبت اسناد و املاک تهران تهران ۱۳۸۲/۵/۷
۹۲۸۱ خانه رهنما تهران تهران ۱۳۸۲/۵/۷
۹۴۹۲ پل جاجرود تهران تهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۹۴ بیمارستان نجمیه تهران تهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۷۱۸ خانه دکتر علی شریعتی تهران تهران ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۹۴۴ باغ و عمارت خیابان صبا تهران تهران ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۵۶ شهر و اطراف متصل به آن تهران دماوند ۲۴/۰۶/۱۳۱۰
۲۳۰ مسجد جمعه تهران دماوند ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۶۱۷ امامزاده‌هاشم تهران دماوند ۲۳/۱۲/۱۳۴۵
۹۲۰ برج شبلی تهران دماوند ۲۹/۰۳/۱۳۵۱
۹۲۱ بقعه امامزاده عبدالله تهران دماوند ۲۵/۰۳/۱۳۵۱
۹۲۲ امامزاده عبداله و عبیداله دماوند تهران دماوند ۰۴/۰۴/۱۳۵۱
۱۰۹۲ امامزاده سلطان مطهر تهران دماوند ۰۱/۰۴/۱۳۵۴
۱۷۲۴ امامزاده عبدالله آئینه‌ورزان تهران دماوند ۲۸/۱۱/۱۳۶۹
۲۸۸۸ دژ باستانی گل خندان تهران دماوند ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۷۶۲۲ تپه کور قلاع تهران دماوند ۱۷/۱۲/۸۱
۸۵۱۲ مسجد جامع کیلان تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۱۳ امامزاده حمزه تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۱۴ امامزاده محمد شلمبه تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۱۵ بقایای شیر خشت قلعه تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۱۶ امامزاده سید فخرالدین و سید جلال تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۱۷ حمام محله درویش تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۱۸ امامزاده صدرالدین و بی‌بی خاتون تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۱۹ امامزاده قاسم تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۲۰ حمام روستای آرو تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۲۲ قلعه و خانه روستای خرم‌ده تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۲۳ حمام روستای نوده تهران دماوند ۱۳۸۲/۲/۹
۸۶۸۲ شاهزاده حسین تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۶۸۳ امامزاده محمدتقی شهر تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۶۸۴ امامزاده قاسم روستای تاسکین تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۶۸۵ بقعه سیدگتمیر تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۶۸۶ امامزاده صالح تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۶۸۷ پل فردوسی دلیچانی (دلی چای) تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۶۸۸ امامزاده دوبرار (هادی و حارث) تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۹ امامزاده دوبرار (دو برادر) تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۰۰ امامزاده معطم طاهر تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۰۱ پل فیروزکوه تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۰۲ پل تاریخی شلمبه تهران دماوند ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۴۹ امامزاده زین العابدین تهران دماوند ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۴۸۱ خانه محمد باقر علوی تهران دماوند ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۸۲ هتل روستای آبعلی تهران دماوند ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۸۳ خانه میرزا یعقوب علوی تهران دماوند ۱۳۸۲/۵/۱۴
۳۰۳ آتشکده تخت‌رستم تهران رباط‌کریم ۲۹/۰۹/۱۳۱۶
۲۲۵۴ تپه باستانی پرندک (۱) تهران رباط‌کریم ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۲۵۶ قره تپه تهران رباط‌کریم ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۲۶۰ تپه سفالی معمورین تهران رباط‌کریم ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۳۱۰۷ تپه میمنت تهران رباط‌کریم ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۱۴۷ برج مقبره موسوم به طغرل تهران ری ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۲۰۲ تپه چشمه‌علی و قلعه تهران ری ۲۵/۰۱/۱۳۱۳
۲۰۳ کوه نقارخانه تهران ری ۲۵/۰۱/۱۳۱۳
۲۱۴ تپه مرتضی‌گرد تهران ری ۳۱/۰۴/۱۳۱۳
۲۱۵ مرکز شهر سلجوقی و دیالمه تهران ری ۳۱/۰۴/۱۳۱۳
۲۵۵ چال تلخان تهران ری ۳۰/۰۳/۱۳۱۵
۲۵۶ مقبره بی‌بی‌شهربانو تهران ری ۳۰/۰۳/۱۳۱۵
۴۰۶ آستانه‌حضرت‌عبدالعظیم‌وبقاع‌متصل‌آن تهران ری ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۰۷ تپه میل تهران ری ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۱۳۲۹ آرامگاه رضا شاه تهران ری ۲۰/۱۱/۱۳۵۵
۱۳۴۲ کاروانسرای کنارگرد تهران ری ۰۴/۱۱/۱۳۵۵
۱۸۱۶ بقعه ابن‌بابویه تهران ری ۰۵/۱۰/۱۳۷۵
۱۹۶۷ بازار شهر‌ری تهران ری ۰۲/۱۲/۱۳۷۶
۱۹۸۲ قلعه گبری تهران ری ۰۵/۱۲/۱۳۷۶
۲۰۰۲ بقعه جوانمرد قصاب تهران ری ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۹۷ آرامگاه مرحوم سید‌محمد طباطبایی تهران ری ۲۵/۰۵/۱۳۷۷
۲۲۸۴ نقش‌برجسته قاجاری چشمه‌علی تهران ری ۰۹/۰۱/۱۳۷۸
۲۳۱۳ امامزاده عبدالله (ع) تهران ری ۱۴/۰۲/۱۳۷۸
۹۴۹۳ کاروانسرای قاجاری تهران ری ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۵ تپه اوزبکی تهران ساوجبلاغ ۰۸/۰۷/۱۳۵۲
۱۳۷۸ تپه های خرم آباد تهران ساوجبلاغ ۰۲/۰۳/۱۳۵۶
۱۵۴۴ موشلان تپه (اسماعیل آباد) تهران ساوجبلاغ ۰۵/۱۰/۱۳۵۶
۲۹۴۳ خانه دکتر مصدق تهران ساوجبلاغ ۰۳/۰۸/۱۳۷۹
۳۵۰۴ تپه ینگی امام تهران ساوجبلاغ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۸۲۸ برج آرامگاهی شاهزاده حسین تهران ساوجبلاغ ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۰ امامزاده ابوالحسن تهران ساوجبلاغ ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۲ امامزاده جعفر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۷۰۴۷ سیگ نوشته گردنه عسلک تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۴۸ قلعه دختر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۴۹ تپه قلعه قلدوش ( قله دوش ) تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۰ مقبره ای شیخ ( پیر ) حسین الهی تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۱ تکیه روستای جوستان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۲ قبرستان گبری تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۳ قبرستان روستای گته ده تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۴ امامزاده سید ضیاء الدین تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۵ تپه قلعه سر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۶ امامزاده هارون تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۷ محوطه مرجان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۸ حمام روستای فشندوک تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۵۹ تپه قلعه دیو تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۰ محوطه تاریخی ارباغ تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۱ حمام روستای میر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۲ حمام شهرک طالقان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۳ محوطه خرابه های تلو تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۴ محوطه واگین سو تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۵ مقبره پیر وشته ( پیر نمیر ) تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۶ محوطه تاریخی جیر ارژنگ تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۶۹ محوطه باستانی ارچیلان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۰ امامزاده زید و ابراهیم تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۱ محوطه هورسی بند شهرک تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۲ محوطه قزوین دشت تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۳ محوطه ( ۱ ) شکار چر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۴ محوطه سنقر کلایه تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۵ محوطه لمبران تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۶ امامزاده یوسف تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۷ عار پنجعلی تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۸ تپه شاه کوه تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۷۹ تپه دره میر آش تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۰ قلعه کیقباد تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۱ قلعه ارژنگ تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۲ غار بادامستان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۳ غار زالن گاه تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۴ غار وی یا تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۵ محوطه شلانگ بن تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۶ محوطه خانه مالان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۷ محوطه آردکان تپه تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۸ محوطه روناسر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۸۹ محوطه های زرده گهره و پنجعلی تپه تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۹۰ محوطه کوشک سر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۹۱ محوطه مرغ استل تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۰۹۲ محوطه تکیدر تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۰ امامزاده ابراهیم روستای تکیه ناوه تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۱ حمام تاریخی روستای سنگ بن طالقان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۳ مقبره پیر جمشید تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۴ امامزاده محمود تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۵ قلعه نو ده ( قلعه کیان خاتون ) تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۶ قلعه پراچان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۸ امامزاده ابراهیم تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۳۹ امامزاده حمزه و عبدالله تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۴۰ محوطه خرماله کول تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۴۱ محوطه پوله چال تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۴۲ امامزاده ابراهیم روستای اوچان تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۴۳ تپه قلعه فالیس تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۴۴ امامزاده قاضی ( میر سید بن سید علاء الدین ) تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۴۵ امامزادگان سید علاء الدین و سید شرف الدین تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۲۴۶ بقایای قلعه سگران تهران ساوجبلاغ ۱۲/۱۱/۸۱
۷۶۱۷ حمام روستای بزج تهران ساوجبلاغ ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۱۸ حمام روستای نویزک تهران ساوجبلاغ ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۱۹ مقبره پیر کشی تهران ساوجبلاغ ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۲۵ امامزاده موسی و سلیم تهران ساوجبلاغ ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۲۶ حمام روستای کلاتک تهران ساوجبلاغ ۱۷/۱۲/۸۱
۹۹۱۰ قلعه منصور طالقان تهران ساوجبلاغ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۰۸ بقعه امامزاده‌قاسم تهران شمیرانات ۲۸/۰۱/۱۳۵۱
۹۰۹ امامزاده صالح تهران شمیرانات ۲۸/۰۱/۱۳۵۱
۱۱۰۹ امامزاده یوش تهران شمیرانات ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۲۳ امامزاده احمد تهران شمیرانات ۰۴/۰۹/۱۳۵۴
۱۷۱۱ تپه حصارک لواسان تهران شمیرانات ۲۱/۰۲/۱۳۶۵
۱۹۵۷ مجموعه کاخ‌موزه سعدآباد تهران شمیرانات ۲۴/۱۰/۱۳۷۶
۲۰۰۱ باغ و گورستان ظهیرالدوله تهران شمیرانات ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۲۵ مجموعه کاخ‌ نیاوران تهران شمیرانات ۲۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۱۳۴ خانه‌نظام‌السلطان‌ودرخت‌چنارکهنسال تهران شمیرانات ۲۱/۰۷/۱۳۷۷
۳۹۷۲ قلعه امامه تهران شمیرانات ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۶۳۵ کارخانه  قند کهریزک تهران شهر ری ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۱۴۱۶ تپه بالکی تهران شهریار ۱۶/۰۳/۱۳۵۶
۲۸۸۹ تپه باستانی جوقین تهران شهریار ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۸۹۰ تپه شیرین آباد تهران شهریار ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۸۹۱ تپه اسلامی ارسطو تهران شهریار ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۳۵۰۳ تپه بالابان تهران شهریار ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۵۰۵ تپه خصارک غفاری تهران شهریار ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۷۹۳ تپه پیش از تاریخ ارسطو تهران شهریار ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۹۸۹۵ پل دختر بادامک تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۶ پل آبرسان بادامک تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۷ محوطه باستانی باباسلمان تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۸ پل آبرسان ورامینک تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۹ قلعه قجیر شهریار تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۰ قلعه دهشاد تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۱ امامزاده شاهزاده حمزه تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۲ نقوش صخره‌ای کفترلو تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۳ تپه قلعه دکین تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۴ قلعه پامپو خلی تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۵ تپه حصار سالپوش تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۶ سلبی تپه شهریار تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۷ آق داشی تپه تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۸ آق تپه امیریه شهریار تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۰۹ تپه خاوه تهران شهریار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۲۰۰۹ منزل حضرت آیت‌الله طالقانی تهران طالقان ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۱۰۲۵ حجاریهای تنگ و اشی تهران فیروزکوه ۱۳/۱۲/۱۳۵۳
۲۹۲۷ امامزادگان عبدالله- عبدالقهار-عبدالجب تهران فیروزکوه ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۱ سرخ قلعه طرود تهران فیروزکوه ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۵ امامزاده احمد و محمد طارس تهران فیروزکوه ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۶ برج سنگی (گنبد گبری طارس ) تهران فیروزکوه ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۸ پل تاریخی فیروزکوه تهران فیروزکوه ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۹ رباط سنگی امین آباد تهران فیروزکوه ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۶۴ امامزاده عسگری شهرآباد تهران فیروزکوه ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
۳۵۰۲ بنای تاریخی گور گنبد تهران فیروزکوه ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۸۲۹ امامزاده چهارده تن تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۱ قلعه فیروزکوه تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۳ قلعه بابا ریش تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۴ برج روستای مزداران تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۵ تپه قلعه کهنه دیر تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۶ تپه سرتپه یا کله منار تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۳۷ گرد تپه ارو تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۹۱ حمام تاریخی مزداران تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۹۲ امامزاده معصوم ،سلیمان و بی‌بی تهران فیروزکوه ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۴۴۰۲ عمارت تاریخی کبوتر دره تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۰۳ امامزاده عبدالله و شاهزاده مریم سیاده تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۰۴ نمای چهار طاقی تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۰۵ قلعه و تپه باستانی پیرکمر تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۰۶ رباط سنگی سرچمن ( گوانزا ) تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۰۷ بقعه درویش ابراهیم یقین تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۰۸ یرج سنگی میانی روستای گذرخانی تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۰۹ برج سنگی شمالی روستای گذرخانی تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۴۱۰ قلعه لاجورد تهران فیروزکوه ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۹۰۹ امامزادگان حسن رضا و حسین رضا تهران فیروزکوه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴۹۱۰ تپه قلعه باستانی روستای سیاده تهران فیروزکوه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴۹۱۱ تپه باستانی ارود ( سوته لووار ) تهران فیروزکوه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴۹۱۲ قلعه تلی جاره تهران فیروزکوه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴۹۱۳ مجموعه تپه های باستانی گورسفید تهران فیروزکوه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴۹۱۴ تپه باستانی روستای سله بن تهران فیروزکوه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۵۶۷۸ امامزاده بی بی حلیمه خاتون تهران فیروزکوه ۲۵/۱۲/۸۰
۵۶۹۳ امامزاده عبدالله تهران فیروزکوه ۲۵/۱۲/۸۰
۵۶۹۴ امامزاده یحیی تهران فیروزکوه ۲۵/۱۲/۸۰
۶۳۳۵ امامزاده جعفر نجفدر تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۳۶ قلعه قلدوش روستای لزور تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۳۷ عار بورنیک تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۳۸ حمام قدیمی روستای زرمان تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۳۹ قلعه باستانی گذرخانی تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۰ امامزاده بی بی تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۱ امامزاده سید مظفرالدین ابن موسی تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۲ امامزاده شاه طاهر تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۳ قدمگاه حضرت خضر نبی تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۴ حمام قدیمی تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۵ امامزاده سلطان محمد رضا تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۶ بنای تاریخی کبوتر دره تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۷ امامزاده سلطان ابراهیم رضا تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۴۸ برج سنگی جنوبی روستای گذرخانی تهران فیروزکوه ۰۸/۰۷/۸۱
۶۳۴۹ امامزاده عبدالله تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۵۰ امامزادگان محمد و احمد تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۵۱ امامزاده معصوم تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۵۲ امامزادگان ۱۲ تن تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۵۳ مجموعه بناهای محمود آباد تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۶۳۵۴ رباط های شاه عباسی تهران فیروزکوه ۰۷/۰۷/۸۱
۸۵۲۱ خانه تاریخی روستای مزداران تهران فیروزکوه ۱۳۸۲/۲/۹
۳۷۰ بنای دوره قاجاریه (کاخ سلیمانیه) تهران کرج ۰۲/۱۲/۱۳۲۷
۷۵۳ بقعه امامزاده ام‌کبری و ام‌صغری تهران کرج ۲۳/۰۱/۱۳۴۶
۷۵۴ بقعه شاهزاده سلیمان تهران کرج ۲۳/۰۱/۱۳۴۶
۷۵۵ بقعه امامزاده رحمن و امامزاده زید تهران کرج ۲۳/۰۱/۱۳۴۶
۹۶۸ بقعه‌و‌درختان‌کهنسال‌شاهزاده‌حسین تهران کرج  ۲۱/۰۲/۱۳۵۳
۱۳۶۸ کاروانسرای شاه‌عباسی کرج تهران کرج ۲۲/۰۱/۱۳۵۶
۱۷۹۱ بقعه امامزاده عبدالقهار تهران کرج ۰۷/۰۸/۱۳۷۵
۱۹۲۵ کاخ شهرستانک تهران کرج ۱۶/۰۶/۱۳۷۶
۲۱۷۵ کاروانسرای ینگه امام تهران کرج ۱۷/۰۹/۱۳۷۷
۲۲۴۵ قلعه صمصام تهران کرج ۱۸/۱۲/۱۳۷۷
۲۲۵۲ تپه باستانی مردآباد (ماهدشت) تهران کرج ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۲۵۷ تپه باستانی آق‌تپه (مهرشهر) تهران کرج ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۸۸۳ تپه کلمه تهران کرج ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۸۸۴ تپه باستانی وسطر تهران کرج ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۸۸۵ تپه باستانی خاتون‌لر تهران کرج ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۸۸۷ تپه باستانی یقه تهران کرج ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۸۹۲ تپه فردوس تهران کرج ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۲ تپه کیکاور تهران کرج ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۳۴ تپه آلارد تهران کرج ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۳۵۰۱ پل تاریخی کرج تهران کرج ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۷۹۰ حمام تاریخی مصباح تهران کرج ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۶۵۶۳ امامزاده سلیمان تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۶۴ تپه باستانی علی آباد تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۶۵ تپه و قلعه حیدر آباد تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۶۶ آهنین راه و پل سنگی گچسر تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۶۷ تپه های باستانی مراد آباد تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۶۸ تپه تله اسکی تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۶۹ تپه باستانی دشت بهشت تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۰ تپه دزد بر تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۱ بز قلعه روستای مختار آباد تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۲ کوره های آجر پزی بیلغان تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۳ غار یخمراد در کهنه ده تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۴ تپه باستانی خرم آباد تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۵ کاخ رضا شاهی گچسر تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۶ امامزاده شاهزاده عسگری تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۶۵۷۷ امامزاده محمد سیجان تهران کرج ۱۰/۱۰/۸۱
۷۰۶۷ کاخ مروارید تهران کرج ۱۲/۱۱/۸۱
۷۶۲۰ آسیاب برجی شهرک شهید فهمیده تهران کرج ۱۷/۱۲/۸۱
۸۰۰۴ قلعه دختر کلاک تهران کرج ۱۷/۱۲/۸۱
۸۰۰۵ قلعه دزدبند ( قلعه دختر ) تهران کرج ۱۷/۱۲/۸۱
۲۹۶۵ امامزاده هادی ینگه امام تهران هشتگرد ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
۳۸۹۳ امامزاده یحیی و بی‌بی شهربانو تهران هشتگرد ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۱۷۶ مسجد جمعه تهران ورامین ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۷۷ برج مقبره علاءالدین تهران ورامین ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۹۹ امامزاده یحیی تهران ورامین ۰۹/۰۵/۱۳۱۲
۳۱۹ امامزاده جعفر تهران ورامین ۲۱/۰۸/۱۳۱۷
۳۳۹ امامزاده شاهزاده حسین(ع) تهران ورامین ۲۰/۱۱/۱۳۱۸
۱۷۲۳ بقعه شاهزاده‌محمد تهران ورامین ۳۰/۰۱/۱۳۶۶
۲۹۳۷ امامزاده حسین رضا تهران ورامین ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۶۱۴۶ تصفیه خانه قند ورامین تهران ورامین ۰۷/۰۷/۸۱
۷۴۲۵ تپه های جنوبی حصار سرخ ( ۳ ) تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۲۶ تپه طاهر آباد تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۲۷ تپه حصار حسن آباد تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۲۸ تپه جواد آباد تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۲۹ تپه مرجان تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۰ تپه شماره ( ۱ ) هفت چوبه تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۱ تپه شماره ( ۲ ) هفت چوبه تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۲ تپه شماره ( ۳ ) هفت چوبه تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۳ تپه شماره ( ۱ ) تجره تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۴ تپه شماره ( ۳ ) تجره تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۵ تپه شماره ( ۴ ) تجره تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۶ تپه نیزار تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۷ کاروانسرای کاظم آباد تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۸ آب انبار حصار گلی تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۳۹ قلعه کوچک ابراهیم آباد تهران ورامین ۱۲/۱۱/۸۱
۷۶۲۱ قلعه زواره ور ( ۱ ) تهران ورامین ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۲۳ امامزاده خواهر (بی بی ) تهران ورامین ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۲۴ قلعه بلند تهران ورامین ۱۷/۱۲/۸۱
۹۴۸۴ تپه فخرآباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۸۵ تپه سعدآباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۸۶ تپه غیاث آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۸۷ تپه مرز آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۸۸ تپه شماره ( ۱ ) داود آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۸۹ گنج تپه نشاطیه تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۹۰ تپه کوچک خیر آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۹۱ تپه فردیس قشلاق جیتو تهران ورامین ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۸۳۵ قلعه ایرج تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۸۳ قلعه فتح‌آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۸۴ قلعه خواجه تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۸۵ قلعه شماره ۳ آب باریک تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۸۶ قلعه جلیل‌آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۸۷ قلعه خیرآباد ورامین تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۸۸ قلعه ابراهیم‌آباد ورامین تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۸۹ تپه شفالی تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۰ امامزاده علی تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۱ امامزاده عبدالله غیاث‌آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۲ امامزاده زین‌العابدین تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۳ مقبره سید فتح‌الله تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۸۹۴ امامزاده علی جعفرآباد جنگل تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۱۱ پل باقرآباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۱۲ قلعه شعیب‌آباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۹۹۱۳ قلعه خالدآباد تهران ورامین ۱۳۸۲/۰۶/۱۱