مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان اصفهان

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت
۳۷ شهر‌و‌خرابه‌های‌ساسانی‌درشمال‌شرقی اصفهان اردستان ۲۴/۶/۱۳۱۰
۱۸۰ مسجد جامع اصفهان اردستان ۱۸/۴/۱۳۱۱
۲۴۹ مناره مسجد امام حسن (ع) اصفهان اردستان ۲۸/۰۳/۱۳۱۵
۲۸۳ مسجد جامع زواره اصفهان اردستان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۸۴ مسجد پامنار و منار آن اصفهان اردستان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۱۲۷۸ مجموعه سرهنگ‌آباد زواره اصفهان اردستان ۲۸/۰۴/۱۳۵۵
۱۶۹۴ مسجد خسرو اصفهان اردستان ۱۷/۰۹/۱۳۶۴
۱۶۹۹ مقبره امیر اویس اصفهان اردستان ۲۷/۰۵/۱۳۶۴
۲۱۳۶ خانه خادم‌الحسینی(۸بهشت‌زواره) اصفهان اردستان ۰۹/۰۸/۱۳۷۷
۶۱۴۴ بافت و برج باروی تاریخی شهر زواره اصفهان اردستان ۰۷/۰۷/۸۱
۷۶۷۳ کاروانسرای بقم اصفهان اردستان ۱۷/۱۲/۸۱
۹۰۲۲ مسجد جامع موغار اصفهان اردستان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۲۳ قنات دو طبقه مون اصفهان اردستان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۳ حسینیه بزرگ زواره اصفهان اردستان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۴ حسینیه کوچک زواره اصفهان اردستان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۷ قنات ارونه اصفهان اردستان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۵ کلیسای سن‌سور (وانک) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۹۵ مسجد جامع اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۹۶ مسجد علی و منارسلجوقی آن اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۹۷ دروازه درب کوشک اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۹۸ مناره خواجه علم اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۹۹ مقبره‌سلطان‌سنجرملکشاه‌خواجه‌نظام‌الملک اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۰ مقبره بابا قاسم اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۲ میدان شاه (امام خمینی) ((نقش‌جهان)) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۳ نقاره‌خانه و قیصریه (شربت‌خانه) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۴ عالی‌قاپو اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۵ مسجد شیخ‌لطف‌الله اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۶ تالار اشرف اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۷ مسجد شاه (امام خمینی) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۸ چهلستون اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۰۹ چهارباغ اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۰ پل الله‌وردیخان (۳۳پل – پل‌جلفا) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۱ پل بابا رکن‌الدین (پل‌خواجو) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۲ مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۳ مسجد ساروتقی اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۴ مدرسه امامیر (بابا قاسم) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۵ مناره‌های‌در‌‌دشت(سلطان‌سنجت‌آغا) اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۶ مدرسه مادرشاه (چهارباغ) سلطانیه اصفهان اصفهان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۹۸ امامزاده جعفر اصفهان اصفهان ۰۹/۰۵/۱۳۱۲
۲۰۱ مقبره بابا رکن‌الدین اصفهان اصفهان ۰۹/۰۵/۱۳۱۲
۲۱۷ امامزاده درب امام اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۱۸ سردر مسجد قطبیه اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۱۹ سردر و بقعه شیخ ‌امیرمسعود اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۰ امامزاده هارون ولایت اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۱ مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۲ مقبره معروف به ستی‌فاطمه اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۳ مسجد حکیم اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۴ مدرسه ملاعبدالله اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۵ مسجد علیقلی‌آقا اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۶ حمام علیقلی‌آقا اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۲۷ عمارت هشت‌بهشت اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۱۳
۲۳۱ مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان اصفهان ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۳۲ مناره ساربان اصفهان اصفهان ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۳۳ مناره رهروان (رادان) اصفهان اصفهان ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۳۴ امامزاده احمد (ع) اصفهان اصفهان ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۳۵ مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان اصفهان ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۶۵ مناره و مسجد جمعه اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۷۰ مناره و مسجد جمعه گار اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۷۱ مسجد ایلچی اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۷۲ مناره دارالضیافه اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۷۳ مسجد مصری اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۷۴ مسجد درب جوباره اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۷۵ مسجد سرخی (سفره‌چی) اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۸۱ مسجد و مناره سین اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۸۵ مناره زیار اصفهان اصفهان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۲۹۲ مسجد جارچی اصفهان اصفهان ۲۹/۹/۱۳۱۶
۲۹۳ مسجد لنبان اصفهان اصفهان ۲۹/۹/۱۳۱۶
۲۹۴ امامزاده شاه‌زید اصفهان اصفهان ۲۹/۹/۱۳۱۶
۳۱۳ مناره باغ قوشخانه اصفهان اصفهان ۲۱/۸/۱۳۱۷
۳۱۴ مدرسه جده کوچک اصفهان اصفهان ۲۱/۸/۱۳۱۷
۳۲۷ مسجد خان اصفهان اصفهان ۲۰/۱۱/۱۳۱۸
۳۲۸ مسجد جامع‌کاج اصفهان اصفهان ۲۰/۱۱/۱۳۱۸
۳۴۷ گنبد دشتی اصفهان اصفهان ۲۰/۰۳/۱۳۲۱
۳۴۹ منارجنبان- آرامگاه‌شیخ‌امیرعبدلله اصفهان اصفهان ۲۰/۰۳/۱۳۲۱
۳۵۰ امامزاده حسین و امامزاده ابراهیم اصفهان اصفهان ۲۰/۰۳/۱۳۲۱
۳۶۸ بقعه علاءالدین شهشهان اصفهان اصفهان ۰۲/۱۲/۱۳۲۷
۳۷۸ مدرسه نیماور اصفهان اصفهان ۱۱/۰۹/۱۳۳۰
۳۷۹ کاروانسرای گز اصفهان اصفهان ۱۱/۰۹/۱۳۳۰
۳۸۰ آتشگاه اصفهان اصفهان ۱۱/۰۹/۱۳۳۰
۳۸۶ مدرسه کاسه‌گران اصفهان اصفهان ۳۰/۰۳/۱۳۵۸
۳۸۷ مسجد سید اصفهان اصفهان ۳۰/۰۳/۱۳۵۸
۳۸۸ مسجد حاج‌محمدجعفر آباده‌ای اصفهان اصفهان ۳۰/۰۳/۱۳۵۸
۴۳۰ مسجد جامع هفت‌شویه اصفهان اصفهان ۱۵/۱۲/۱۳۴۱
۸۲۵ دو حمام تاریخی رمنان اصفهان اصفهان ۰۶/۱۰/۱۳۴۷
۸۸۹ پل جی و شهرستان اصفهان اصفهان ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۹۰ مسجد ازیران اصفهان اصفهان ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۹۱ تالار تیموری اصفهان اصفهان ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۹۲ مدرسه جده بزرگ اصفهان اصفهان ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۹۳ مسجد و مدرسه شمس‌آباد اصفهان اصفهان ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۹۸ بناهای‌تاریخی‌قریه‌تاج‌آباد(عباس‌آباد) اصفهان اصفهان ۰۱/۰۵/۱۳۴۹
۹۰۳ مجموعه‌بازار وکاروانسراهای‌ساروتقی اصفهان اصفهان ۰۹/۰۹/۱۳۴۹
۹۰۵ عصارخانه شیخ اصفهان اصفهان ۰۲/۰۸/۱۳۴۹
۹۳۰ امامزاده اسحق هرند اصفهان اصفهان ۰۹/۰۸/۱۳۵۱
۹۷۶ حمام خسروآقا اصفهان اصفهان ۰۱/۰۵/۱۳۵۳
۹۹۰ خانه مارتا پیترز اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۱ خانه حاج مصورالملکی اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۲ خانه اخوان حقیقی اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۳ خانه کاظم اخوان خرازی اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۴ خانه سوکیاسیان (آزمایشگاه‌پردیس) اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۶ خانه جمال قدسیه اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۷ خانه شیخ‌الاسلام و شرکا، اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۸ خانه رسول بقایی اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۹۹۹ خانه محمد تقی لواف اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۱۰۰۰ خانه بزرگزاد اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۱۰۰۱ خانه محمدباقرنیلفروشان اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۱۰۰۲ خانه حاج عبدالرسول روحانی اصفهان اصفهان ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۱۰۸۵ عصارخانه شاه اصفهان اصفهان ۲۵/۰۴/۱۳۴۵
۱۰۹۸ خانه هریتاش یا خانه مجردیان اصفهان اصفهان ۲۰/۰۷/۱۳۵۴
۱۰۹۹ خانه قدیمی بهروز اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۰ خانه حاج‌حسن صراف اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۱ خانه حاج‌حسین کامیابی اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۲ خانه سیدجواد نایل اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۳ خانه روغنی اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۴ خانه رنگرزها اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۵ خانه عنایتی اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۶ خانه لوافی‌نژاد اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۷ خانه حاج‌حسن اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۰۸ خانه مرتضی عاصمی اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۴
۱۱۱۵ حمام شاهزاده‌ها اصفهان اصفهان ۰۱/۰۸/۱۳۵۴
۱۱۳۵ خانه حاج محمدحسن بازاردوز اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۳۶ خانه شاطر اسماعیل شماعیان اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۳۷ خانه مرحوم فانی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۳۸ خانه رضا نبوی نژاد اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۳۹ خانه حسین صیرفی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۰ خانه تقی بازار‌دوز اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۱ خانه غلامرضا خان مظاهری اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۲ خانه رجالی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۳ خانه آرومارتروسیان اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۴ خانه‌حاج‌میرزا عبدالعلیخان‌ساوجی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۵ خانه‌حاج‌محمدجواد‌زرگر(خوشنویس) اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۶ خانه حاج‌احمدکهرنگی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۷ خانه محمود سرتیپی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۸ خانه دکتر پناهنده اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۴۹ خانه سیدعلی مجلسی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۰ خانه حاج‌میرزاحسن توتونچی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۱ خانه امام جمعه اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۲ خانه کلاهدوزها اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۳ خانه اکبرطوسی‌زاده اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۴ خانه عباس بدری اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۵ خانه آقای عبائیان اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۶ خانه میرزا شفیع مشکی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۷ خانه مهدی مشکی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۸ خانه حاج‌میرزاعباس سمسارزاده اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۵۹ خانه زاول (زاون) اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۶۰ خانه حاج‌اکبر‌آقا اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۶۱ خانه دوم حاج‌حسن غفوری اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۶۲ خانه فرج الله خان کیوان اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۶۳ خانه ناظریان (فضل‌الله آبدار) اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۶۴ خانه صالحی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۶۵ خانه شهید اول اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۶۶ خانه غفوریان اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۲۵۱ خانه سرهنگ وثیق اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۲۵۲ انگورستان ملک اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۲۷۹ خانه اکبر موسویار اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۲۸۰ خانه امین‌التجار اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۲۸۱ خانه ورثه مرحوم علی‌آقا زرگر اصفهان اصفهان ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۳۰۵ پل چوبی اصفهان اصفهان ۲۲/۰۹/۱۳۵۵
۱۳۱۱ مسجد ورزنه اصفهان اصفهان ۲۰/۱۰/۱۳۵۵
۱۳۱۳ مجموعه‌بناهای‌تاریخی‌قریه شاه‌کرم اصفهان اصفهان ۰۸/۰۹/۱۳۵۵
۱۳۳۲ آرامگاه صائب اصفهان اصفهان ۲۰/۱۱/۱۳۵۵
۱۳۴۱ منزل رحیم یداللهی اصفهان اصفهان ۰۲/۰۳/۱۳۵۶
۱۴۳۴ پل ورزنه اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۱۳۵۷
۱۶۰۴ مسجد رکن‌الملک اصفهان اصفهان ۲۵/۰۲/۱۳۵۷
۱۶۴۱ خانه عباس بهشتیان اصفهان اصفهان ۰۲/۰۵/۱۳۶۲
۱۶۷۶ تکیه میرفندرسکی اصفهان اصفهان ۱۶/۰۴/۱۳۶۴
۱۶۹۸ برج‌های‌جنوب‌غربی‌وشرقی‌باغ‌هزارجریب اصفهان اصفهان ۱۷/۰۹/۱۳۶۴
۱۷۰۳ ساختمان اداره آمار و ثبت‌احوال اصفهان اصفهان ۱۷/۰۹/۱۳۶۴
۱۷۱۰ بنای استانداری ( رشک‌جنان ) اصفهان اصفهان ۲۵/۱۲/۱۳۶۴
۱۷۱۳ توحید‌خانه(گنبدشیرگو یا‌گنبدطاووس) اصفهان اصفهان ۲۵/۰۳/۱۳۶۵
۱۷۱۴ مقبره آقا اصفهان اصفهان ۱۷/۰۹/۱۳۶۴
۱۷۱۶ کاروانسرای چاله‌‌سیاه اصفهان اصفهان ۲۵/۱۲/۱۳۶۴
۱۷۳۵ تخت‌فولاد اصفهان اصفهان ۲۶/۰۳/۱۳۷۵
۱۷۳۷ مسجد محله نوقلعه اصفهان اصفهان ۱۱/۰۴/۱۳۷۵
۱۷۵۲ خانه دکتر رضا اعلم اصفهان اصفهان ۱۸/۰۷/۱۳۷۵
۱۷۵۳ حمام وزیر اصفهان اصفهان ۱۸/۰۷/۱۳۷۵
۱۷۵۴ مدرسه جلالیه اصفهان اصفهان ۱۸/۰۷/۱۳۷۵
۱۷۵۵ مسجد صفا اصفهان اصفهان ۱۸/۰۷/۱۳۷۵
۱۷۵۶ خانه جلالی اصفهان اصفهان ۱۸/۰۷/۱۳۷۵
۱۷۶۱ مسجد جامع خوزان اصفهان اصفهان ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۱۷۷۰ تپه اشرف اصفهان اصفهان ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۱۷۷۳ مجموعه‌مدرسه ‌ومسجدصدرخواجو اصفهان اصفهان ۱۲/۰۹/۱۳۷۵
۱۷۹۴ خانه ورثه بهبهانی اصفهان اصفهان ۱۹/۰۹/۱۳۷۵
۱۷۹۵ خانه اول حاج‌حسن غفوری اصفهان اصفهان ۰۷/۰۸/۱۳۷۵
۱۸۱۸ خانه سیدکاظم اعرابی اصفهان اصفهان ۰۷/۰۸/۱۳۷۵
۱۸۱۹ خانه سرهنگ بخردی اصفهان اصفهان ۰۵/۱۰/۱۳۷۵
۱۸۴۳ خانه صیفور قاسمی اصفهان اصفهان ۲۴/۱۱/۱۳۷۵
۱۸۴۴ خانه منصوریان (قنادان) اصفهان اصفهان ۲۴/۱۱/۱۳۷۵
۱۸۴۵ خانه علامه فانی اصفهان اصفهان ۲۴/۱۱/۱۳۷۵
۱۸۹۵ قلعه نهجیر اصفهان اصفهان ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۰۳ خانه استاد جلال همایی اصفهان اصفهان ۱۳/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۰۴ حمام شاه‌علی اصفهان اصفهان ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۰۵ مسجد دروازه‌نو اصفهان اصفهان ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۰۶ خانه خواجه پطروس اصفهان اصفهان ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۰۷ خانه صدر (رضا حسن‌الحسینی) اصفهان اصفهان ۱۳/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۰۸ مدرسه شفیعیه اصفهان اصفهان ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۰۹ مسجد تل عاشقان اصفهان اصفهان ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۱۹۷۱ مسجد آقا نور اصفهان اصفهان ۲۸/۱۱/۱۳۷۶
۱۹۷۲ امامزاده عبدالمومن (ع) اصفهان اصفهان ۲۸/۱۱/۱۳۷۶
۱۹۷۴ خانه آیت‌الله مدرس اصفهان اصفهان ۲۸/۱۱/۱۳۷۶
۱۹۷۵ خانه کریمی اصفهان اصفهان ۲۸/۱۱/۱۳۷۶
۱۹۸۹ قصر جمیلان (سنبلستان) اصفهان اصفهان ۰۵/۱۲/۱۳۷۶
۱۹۹۷ مسجد نو بازار اصفهان اصفهان ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۰۷ خانه ارسطویی اصفهان اصفهان ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۰۸ مدرسه نجفی اصفهان اصفهان ۰۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۶۳ حمام شیخ‌بهایی اصفهان اصفهان ۰۱/۰۴/۱۳۷۷
۲۱۰۵ امامزاده بابا پیرمحمود جابرانصاری اصفهان اصفهان ۱۸/۰۶/۱۳۷۷
۲۱۱۴ خانه هوسپ امیر‌خان اصفهان اصفهان ۱۸/۰۶/۱۳۷۷
۲۱۱۷ بازار قیصریه و بازار چیت‌سازها اصفهان اصفهان ۱۸/۰۶/۱۳۷۷
۲۱۲۲ مدرسه ترکها اصفهان اصفهان ۱۲/۰۷/۱۳۷۷
۲۱۲۳ مسجد الیادران (الرحمن) اصفهان اصفهان ۱۲/۰۷/۱۳۷۷
۲۱۲۴ مسجد رحیم‌خان اصفهان اصفهان ۱۲/۰۷/۱۳۷۷
۲۱۲۵ مسجد پا درخت سوخته اصفهان اصفهان ۱۲/۰۷/۱۳۷۷
۲۱۴۴ مسجد حاج‌رضا اصفهان اصفهان ۰۹/۰۸/۱۳۷۷
۲۱۵۳ مسجد شیره پزها اصفهان اصفهان ۲۰/۰۸/۱۳۷۷
۲۱۵۴ مسجد خیاطها اصفهان اصفهان ۲۰/۰۸/۱۳۷۷
۲۱۵۵ مسجد شیخ‌علی‌خان زنگنه اصفهان اصفهان ۲۰/۰۸/۱۳۷۷
۲۴۱۴ خانه استپانیان اصفهان اصفهان ۰۱/۰۷/۱۳۷۸
۲۶۴۳ ارگ حکومتی صفوی اصفهان اصفهان ۲۵/۱۲/۱۳۷۸
۲۶۹۴ مدرسه صدر بازار اصفهان اصفهان ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۹۵ مسجد شیشه اصفهان اصفهان ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۹۶ مدرسه شیشه اصفهان اصفهان ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۹۷ کاروانسرای برسیان اصفهان اصفهان ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۹۸ کاروانسرای کوهپایه اصفهان اصفهان ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۶۹۹ کاروانسرای قلعه شور اصفهان اصفهان ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۷۰۰ کاروانسرای سگزی اصفهان اصفهان ۱۷/۰۳/۱۳۷۹
۲۹۶۲ قنات عمومی وزوان اصفهان اصفهان ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
۳۶۸۹ خانه همدانیان اصفهان اصفهان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۹۵۶ خانه شریف اصفهان اصفهان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۶۹۸ مدرسه اسماعیلیه اصفهان اصفهان ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۹۹ گورستان ارامنه اصفهان اصفهان ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۷۰۰ خانه داوید اصفهان اصفهان ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۵۴۴۲ خانه باجغلی اصفهان اصفهان ۲۵/۱۲/۸۰
۵۴۴۳ خانه ایوبی اصفهان اصفهان ۲۵/۱۲/۸۰
۵۸۸۳ خانه ملا باشی اصفهان اصفهان ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۸۴ کاروانسرای ملک اصفهان اصفهان ۲۵/۰۳/۸۱
۶۰۱۸ کارخانه ریسباف اصفهان اصفهان ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۹ کارخانه دخانیات اصفهان اصفهان ۰۸/۰۵/۸۱
۶۵۲۴ مجموعه ضرابخانه اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۲۵ خانه شهشهانی اصفهان اصفهان ۰۷/۰۷/۸۱
۷۶۳۰ چهارسوق آجری اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۱ سرای گلشن اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۲ سرای خوانساریها اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۳ سرای حاج کریم اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۴ سرای جارچی اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۵ سرای مخلص اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۶ چهار سوق نقاشی اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۷ مسجد خواجه روح الله اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۸ مسجد ابوالمحسن اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۳۹ مسجد صدر پا قلعه ( سید العراقین ) اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۰ کاروانسرای شاتور اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۱ کاروانسرای سه اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۲ کاروانسرای شاه اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۳ کلیسای بیت اللحم اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۴ کلیسای استپانوس مقدس(استیفن) اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۵ کلیسای سرکیس اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۶ کلیسای گئورگ اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۷ مجموعه کلیسای مریم و هاکوپ اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۸ کلیسای گریگور ( لوسارویچ مقدس ) اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۴۹ حمام شاه اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۰ خانه احمد زاده اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۱ خانه میثمی اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۲ خانه اسلامی اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۳ خانه اسدی اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۴ خانه ملاذ روضاتی اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۵ خانه حیدری اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۶ خانه رجالیان اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۷ خانه مالکی پور اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۸ خانه مسقطیان اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۵۹ خانه شاکری – غفوری اصفهان اصفهان ۱۷/۱۲/۸۱
۸۲۰۹ خانه یزدیان اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۹۰۲۰ کلیسای کاتولیک‌ها اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۲۱ خانه محمد قلی شیران اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۱ مسجد معصوم اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۸ تکیه کازرونی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۹ تکیه لسان‌الارض اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۰ خانه وفادار اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۱ تکیه واله (والهیه) اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۲ مسجد سروشبادران اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۳ تکیه آقا مجلسی (سید ابوجعفر) اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۴ سرای محمد صادق خان اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۵ تیمچه ملک اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۶ تکیه ریزیها اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۷ تکیه محمد جعفر آباده‌ای اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۸ تکیه خاتون آبادی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۶۹ آب‌انبار کازرونی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۰ سنگ قبر بابا فولاد حلوایی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۱ کلیسای نیکاغایوس اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۲ تکیه تویسرکانی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۳ تکیه جویباره‌ای اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۴ تکیه بروجردیها اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۵ شبستان مسجد مصلی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۶ تکیه مادر شاهزاده اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۷ کلیسای یوحنا اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۸ کلیسای میناس اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۷۹ برج کبوترردان اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۰ کلیسای نرسس اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۱ تکیه شهشهانی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۲ تکیه سیدالعراقین اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۳ خانه سید بیدآبادی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۴ تکیه چهارسوقی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۵ تکیه فیض اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۶ خانه بهرامی نژاد اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۷ خانه شیخ بهایی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۸ خانه جمشیدی‌فر اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۸۹ سرای طالار اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۰ کلیسای کاتارینه اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۱ تکیه آغا باشی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۲ تکیه میرزا رفیعا اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۳ بقعه بیدآبادی اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۴ تکیه آقا حسین خوانساری اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۵ سردر باغ خرگاه (خیمه گاه) اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۶ بقعه راشد بالله اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۷ تکیه کلباسی (ابوالمعالی) اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۹۸ مسجد جیلان آباد اصفهان اصفهان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۲۰۹۱ مسجد نقشینه بیدگل اصفهان آران- بیدگل ۲۵/۰۵/۱۳۷۷
۲۰۹۴ امامزاده هلال‌ابن‌علی اصفهان آران- بیدگل ۲۷/۰۵/۱۳۷۷
۲۱۱۳ خانه‌مرحوم‌آیت‌الله‌ملا‌آقاحسین‌دربندی اصفهان آران- بیدگل ۱۸/۰۶/۱۳۷۷
۲۲۲۵ مجموعه قاضی آران اصفهان آران- بیدگل ۰۳/۱۲/۱۳۷۷
۲۳۷۱ کاروانسرای شاه‌عباسی ابوزیدآباد اصفهان آران- بیدگل ۲۳/۰۵/۱۳۷۸
۳۶۲۲ مسجد جامع روستای محمد آباد کویر اصفهان آران- بیدگل ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۲۴ آب انبار مرکزی نوش آباد اصفهان آران- بیدگل ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۲۵ آستانه امامزاده هادی بیدگل اصفهان آران- بیدگل ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۴۱۸۶ مسجد جامع اصفهان آران- بیدگل ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۱۸۷ مسجد شیخ عبدالصمد اصفهان آران- بیدگل ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۶۱۴۵ قلعه خشتی نوش آباد اصفهان آران- بیدگل ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۴۰ محوطه تاریخی دشت مختار آباد اصفهان آران- بیدگل ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۴۱ مسجد بابا حاجی اصفهان آران- بیدگل ۰۷/۰۷/۸۱
۷۶۷۰ بقعه فیض آباد کویر اصفهان آران- بیدگل ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۷۱ امامزاده علی اکبر اصفهان آران- بیدگل ۱۷/۱۲/۸۱
۹۰۱۳ مسجد ملاعلی آران اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۱۴ بقعه هفت امامزاده بیدگل اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۱۵ زیارتگاه شاهزاده محمد نوش‌آباد اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۱۶ مسجد علی بیدگل اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۱۷ مسجد و آب‌انبارمدرسه بیدگل اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۱۸ پل ساق آباد اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۱۹ آب‌انبار چال سی نوش‌آباد اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۲۶ خانه امینی اصفهان آران و بیدگل ۱۳۸۲/۳/۱۰
۵۴۴۵ خانه برومندی اصفهان برخوار و میمه ۲۵/۱۲/۸۰
۳۲۴ مسجد بزرگ‌گز اصفهان برخوردارومیمه ۲۰/۱۱/۱۳۱۸
۹۳۴ مسجد جامع میمه اصفهان برخوردارومیمه ۱۴/۰۸/۱۳۵۱
۵۴۳۷ قلعه قمشلو اصفهان تیران ۲۵/۱۲/۸۰
۵۸۸۸ مسجد سید تهران اصفهان تیران و کرون ۲۵/۰۳/۸۱
۸۹۶ ایوان جنب امامزاده سید محمد اصفهان خمینی شهر ۰۳/۰۴/۱۳۴۹
۵۴۴۴ خانه سرتیپ سدهی اصفهان خمینی‌شهر ۲۵/۱۲/۸۰
۷۶۶۲ گورستان ورنوسفادران اصفهان خمینی‌شهر ۱۷/۱۲/۸۱
۴۳۵ امامزاده ابوالفتح اصفهان خوانسار ۰۵/۱۲/۱۳۴۱
۱۱۲۰ مقبره باباپیر اصفهان خوانسار ۱۰/۰۸/۱۳۵۴
۱۱۲۱ مسجد جامع خوانسار اصفهان خوانسار ۱۰/۰۸/۱۳۵۴
۱۱۶۸ مجموعه ساختمانی حقیقت اصفهان خوانسار ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۱۷۷ خانه حبیبی اصفهان خوانسار ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۱۲۵۰ خانه صولت الملک اصفهان خوانسار ۱۸/۰۹/۱۳۵۴
۷۶۷۲ مسجد رنیسان خوانسار اصفهان خوانسار ۱۷/۱۲/۸۱
۹۰۵۲ خانه ابهری اصفهان خوانساری ۱۳۸۲/۳/۱۰
۳۳۳۷ خانه خادم الحسینی اصفهان زواره ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۶۳۲۹ امامزاده یحیی اصفهان زواره ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۹ کارخانه شهرضا اصفهان شهرضا ۰۷/۰۷/۸۱
۹۲۸۷ خانه آیت الله مدرس اصفهان شهرضا ۱۳۸۲/۵/۱۴
۲۶۳ مسجد اشترجان اصفهان فلاورجان ۱۲/۱۲/۱۳۱۵
۶۳۴ پل بابامحمود اصفهان فلاورجان ۲۵/۱۲/۱۳۴۵
۱۳۰ مقبره شاه (امامزاده شاه‌رضا) اصفهان قمشه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۳۵۴ کاروانسرای مهیار اصفهان قمشه ۲۰/۰۳/۱۳۲۱
۷۵۰ بقعه شاهزاده محمد و ابراهیم اصفهان قمشه ۲۳/۰۱/۱۳۴۶
۸۸۵ کتیبه شاه‌صفی (شاه ذکریان) اصفهان قمشه ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۹۴ مسجد جامع پوده اصفهان قمشه ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۱۷۷۶ مسجد نو قمشه اصفهان قمشه ۱۲/۰۹/۱۳۷۵
۲۶۶۶ مسجد حاج هادی قمشه‌ای اصفهان قمشه ۲۵/۱۲/۱۳۷۸
۹۰۲۴ خانه اصفهانیان اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۲۵ خانه سجادی اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۲۷ خانه دستمالچی اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۲۸ خانه تاج اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۲۹ مسجد ترک آباد اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۰ مسجد بالا بازار اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۱ مسجد کفش دوزها اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۲ بقعه گلچقانه اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۴ کاروانسرای نو اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۵ گذر پاقیان اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۶ گذر حاج شیخ اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۷ کارگاه هنرهای سنتی اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۸ مجموعه تاریخی نیاسر اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۹ گذر و آب‌انبار خان اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۰ آب‌انبار درب زنجیر اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۱ آب‌انبار کلهر اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۲ آب‌انبار شامخی اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۳ آب‌انبار پاپک اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۴ آب‌انبار فیض قمصر اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۴۶ خانه اخباری اصفهان کاشان ۱۳۸۲/۳/۱۰
۳۸ مکان و اطراف یک معبد (تپه سیلک) اصفهان کاشان ۲۴/۰۶/۱۳۱۰
۱۱۷ مسجد میدان اصفهان کاشان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۱۸ مناره اصفهان کاشان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۲۳۷ امامزاده حبیب‌بن‌موسی اصفهان کاشان ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۳۸ باغ فین (مجموعه بناها) اصفهان کاشان ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۵۱ مدرسه سلطانی اصفهان کاشان ۳۰/۰۳/۱۳۱۵
۲۵۲ مسجد جامع اصفهان کاشان ۳۰/۰۳/۱۳۱۵
۳۱۶ آتشکده نیاسر اصفهان کاشان ۲۱/۰۸/۱۳۱۷
۳۵۱ مسجد وزیر اصفهان کاشان ۲۰/۰۳/۱۳۲۱
۳۵۲ امامزاده میراحمد اصفهان کاشان ۲۰/۰۳/۱۳۲۱
۳۶۹ محراب مسجد محله ده اصفهان کاشان ۰۲/۱۲/۱۳۲۷
۳۷۳ بقعه باباافضل اصفهان کاشان ۰۲/۱۲/۱۳۲۷
۳۸۲ مسجد آقا اصفهان کاشان ۱۱/۰۹/۱۳۳۰
۳۹۹ امامزاده مشهداردهال اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۰۰ بقعه خواجه تاج‌الدین اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۰۱ بقعه شاهزاده ابراهیم اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۰۲ بقعه پیر داود اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۰۴ کاروانسرای عین‌الرشید اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۳۴
۴۳۱ قلعه کهنه‌چنار اصفهان کاشان ۰۵/۱۲/۱۳۴۱
۷۵۸ چهل دختران اصفهان کاشان ۰۸/۰۷/۱۳۴۶
۹۴۱ بقعه سلطان عطابخش اصفهان کاشان ۱۰/۰۹/۱۳۵۴
۹۴۴ کاروانسرای شاه‌عباسی اصفهان کاشان ۲۸/۰۱/۱۳۵۷
۹۷۱ امامزاده‌حسن‌بن‌امام‌موسی‌الکاظم(ع) اصفهان کاشان ۱۳/۰۲/۱۳۵۳
۹۷۲ مسجد تبریزی‌ها اصفهان کاشان ۱۳/۰۲/۱۳۵۳
۱۰۰۶ شربت‌خانه و سردر خانقاه اصفهان کاشان ۱۰/۰۷/۱۳۵۳
۱۰۱۶ تیمچه امین‌الدوله اصفهان کاشان ۲۹/۱۰/۱۳۵۳
۱۰۸۳ خانه بروجردی‌ها اصفهان کاشان ۱۳/۰۳/۱۳۵۴
۱۰۸۹ روستای ابیانه اصفهان کاشان ۳۰/۰۵/۱۳۵۴
۱۰۹۱ بقعه ابولولو اصفهان کاشان ۱۵/۰۶/۱۳۵۴
۱۰۹۵ کاروانسرای گبرآباد قمصر اصفهان کاشان ۱۵/۰۶/۱۳۵۴
۱۲۸۴ بازار کاشان اصفهان کاشان ۰۸/۰۶/۱۳۵۵
۱۳۲۲ زیارتگاه دو منبران اصفهان کاشان ۲۷/۱۰/۱۳۵۵
۱۳۵۰ مجموعه‌قلعه‌جلالی‌ویخچال‌های‌مجاور اصفهان کاشان ۰۳/۱۲/۱۳۵۵
۱۳۵۱ حمام سلطان امیر احمد اصفهان کاشان ۰۳/۱۲/۱۳۵۵
۱۳۵۲ بقعه امامزاده محمد اوسط اصفهان کاشان ۰۳/۱۲/۱۳۵۵
۱۳۵۳ امامزاده محمدصانع و محمداسماعیل اصفهان کاشان ۰۳/۱۲/۱۳۵۵
۱۳۵۴ بقعه بی‌بی شاه زینب اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۵۵
۱۳۵۵ مجموعه باباولی(حمام، آب‌انبار و …) اصفهان کاشان ۰۳/۱۲/۱۳۵۵
۱۳۵۶ تکیه و بقعه طاهر و منصوری اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۵۵
۱۳۵۷ قسمت‌هایی از برج و باروی کاشان اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۵۵
۱۴۸۹ کاروانسرای نطنز اصفهان کاشان ۲۰/۱۰/۱۳۵۵
۱۵۰۴  خانه طباطبایی اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۵۵
۱۶۲۹ مجموعه چهل‌تن فین اصفهان کاشان ۱۶/۰۵/۱۳۵۷
۱۶۳۰ مسجد آیت‌الله رضوی اصفهان کاشان ۱۶/۰۵/۱۳۵۷
۱۶۳۱ بقعه قاضی‌اسد اصفهان کاشان ۱۶/۰۵/۱۳۵۷
۱۶۴۵ مجموعه بازار نراق اصفهان کاشان ۲۲/۰۸/۱۳۶۲
۱۶۷۷ کاروانسرای سن‌سن اصفهان کاشان ۲۷/۰۵/۱۳۶۴
۱۶۹۵ حمام افوشته اصفهان کاشان ۱۷/۰۹/۱۳۶۴
۱۷۱۵ قلعه سنگی اصفهان کاشان ۱۷/۰۹/۱۳۶۴
۱۷۳۶ بند قهرود اصفهان کاشان ۲۶/۰۳/۱۳۷۵
۱۷۶۸ خانه مبصرالممالک صالح اصفهان کاشان ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۲۰۱۵ مسجد جامع نوش‌آباد اصفهان کاشان ۰۷/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۲۰ خانه عباسیان اصفهان کاشان ۲۱/۰۲/۱۳۷۷
۲۰۳۱ خانه بنی‌کاظمی اصفهان کاشان ۰۴/۰۳/۱۳۷۷
۲۰۳۲ خانه حسینی اصفهان کاشان ۰۴/۰۳/۱۳۷۷
۲۰۸۴ خانه مرحوم حاج‌شیخ‌جعفر نراقی اصفهان کاشان ۱۱/۰۵/۱۳۷۷
۲۰۹۲ خانه عطارها اصفهان کاشان ۲۷/۰۵/۱۳۷۷
۲۱۳۷ مسجد کله اصفهان کاشان ۰۹/۰۸/۱۳۷۷
۲۲۵۱ خانه تاریخی روئین‌تن اصفهان کاشان ۰۳/۱۲/۱۳۷۷
۲۲۶۷ خانه باکوچی اصفهان کاشان ۰۸/۱۲/۱۳۷۷
۲۳۲۴ خانه‌حاج‌قربان(خانه‌تاریخی‌مجمع‌رزمندگان‌روح‌اله) اصفهان کاشان ۱۹/۰۲/۱۳۷۷
۲۳۷۰ مسجد و مدرسه میانچال اصفهان کاشان ۲۳/۰۵/۱۳۷۸
۲۳۷۵ امامزاده‌محمود روستای علوی اصفهان کاشان ۲۳/۰۵/۱۳۷۸
۲۴۲۸ آب‌انبار گذر نو اصفهان کاشان ۰۲/۰۸/۱۳۷۸
۲۴۳۵ کاروانسرای میرپنج اصفهان کاشان ۰۲/۰۸/۱۳۷۸
۲۵۷۱ مجموعه‌محله‌درب‌یلان(مسجدعلی،امامزاده‌حسن،مدرسه‌علمیه‌وبازارچه) اصفهان کاشان ۱۱/۱۱/۱۳۷۸
۲۵۸۲ خانه شریفیان اصفهان کاشان ۲۷/۱۱/۱۳۷۸
۲۷۰۴ بقعه میر علاء الدین جوشقان قالی اصفهان کاشان ۲۲/۰۳/۱۳۷۹
۲۸۹۹ مجموعه‌ تاریخی ‌حوضخانه ‌حاج ‌سید محمد اصفهان کاشان ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۳۰۵۹ خانه بار فروش اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۰۶۰ مسجد علی نوش آباد اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۲۵۰ خانه آل یاسین اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۳۳۳ خانه نهامی اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۳۳۴ مسجد آقا اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۳۳۵ خانه بالا خانه چی اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۳۳۶ منطقه باستانی قلعه سفید و محوطه طسمی اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۵۲۸ اب انبار سید حسین صباغ اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۲۳ بنای تاریخی شاهسوسا اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۲۷ حمام خان اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۴۱۸۸ آب انبار چهارباغ اصفهان کاشان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۲۲۸ مسجو علی قهرود اصفهان کاشان ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۲۵۵ آب انبار محمد صالح بیگ اصفهان کاشان ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۲۵۶ خانه ابریشمی اصفهان کاشان ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۲۵۷ بقعه شاهسواران اصفهان کاشان ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۲۵۸ آب انبار پامنار اصفهان کاشان ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۷۰۳ آب انبار فرخ اصفهان کاشان ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۸۵۰ محوطه باستانی اراضی اقبا اصفهان کاشان ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴۸۵۱ تپه سفید آب اصفهان کاشان ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴۸۵۲ محوطه باستانی چاله موت اصفهان کاشان ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۵۸۹۰ آب انبار دارکوب اصفهان کاشان ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۹۱ قلعه کرشاهی اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۸۰
۵۸۹۲ آب انبار آقا اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۸۰
۵۸۹۳ تالار نیاسر( حوضخانه باغ نیاسر) اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۸۰
۵۸۹۷ تپه گبرها اصفهان کاشان ۰۸/۰۵/۸۱
۵۸۹۸ محوطه باستانی ده نار اصفهان کاشان ۰۸/۰۵/۸۱
۵۸۹۹ تپه قلعه زیارته اصفهان کاشان ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۰۰ مسجد طمقاچیها (عبدالباقی ) اصفهان کاشان ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۳۷ مرکز محله پنجه شاه اصفهان کاشان ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۲۰ محوطه باغ زعفرانی اصفهان کاشان ۰۸/۰۵/۸۱
۶۵۳۱ آسیاب عطارها اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۲ زیارنگاهی کریچه اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۳ میدان ولی سلطان اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۴ خانه وثقی اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۵ خانه و برج میرزا خان کامو اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۶ برجی شیخی اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۷ تیمچه برقی اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۳۸ حسینیه پهلوان ( فین بزرگ ) اصفهان کاشان ۰۷/۰۷/۸۱
۷۶۶۳ آسیاب باقری اصفهان کاشان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۶۴ خانه جویایی اصفهان کاشان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۶۵ آسیاب واعظی اصفهان کاشان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۶۶ سیل بند فین اصفهان کاشان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۶۷ آسیاب تاریخی فین اصفهان کاشان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۶۸ زیارتگاه عباس آباد (زیارتگاه ابوالفضل- ع ) اصفهان کاشان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۶۶۹ آب انبار درویش اصفهان کاشان ۱۷/۱۲/۸۱
۳۶۲۶ کاروانسرای گمرک اصفهان کاشان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۱۹۱ مسجد جامع گلپایگان اصفهان گلپایگان ۰۹/۰۵/۱۳۱۲
۲۵۰ مناره گلپایگان اصفهان گلپایگان ۲۸/۰۳/۱۳۱۵
۲۹۰ امامزاده هفده‌تن اصفهان گلپایگان ۲۹/۹/۱۳۱۶
۴۳۴ مسجد جامع سرآور گلپایگان اصفهان گلپایگان ۰۵/۱۲/۱۳۴۱
۶۴۲ امامزاده سیدالسادات اصفهان گلپایگان ۲۲/۰۱/۱۳۴۶
۱۷۰۵ گنبد بابا مصری اصفهان گلپایگان ۱۷/۰۹/۱۳۶۴
۲۵۷۴ قلعه گوگد اصفهان گلپایگان ۱۱/۱۱/۱۳۷۸
۲۶۱۹ نقش کنده غرقاب اصفهان گلپایگان ۲۵/۱۲/۱۳۷۸
۱۰۱ مقبره پیربکران اصفهان لنجان ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۷۵۶ بقعه شاهزاده ابوالقاسم اصفهان لنجان ۱۶/۰۳/۱۳۵۶
۷۵۷ قلعه بزی (قلعه خان لنجان) اصفهان لنجان ۲۶/۱۰/۱۳۴۶
۱۵۶۴ بازار نایین اصفهان نائین ۲۴/۰۵/۱۳۵۶
۴۱۷۷ نارین قلعه اصفهان نائین ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۷۰۱ قلعه بیاضه اصفهان نائین ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۷۰۲ خانه فاطمی اصفهان نائین ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۵۴۳۸ حسینیه باب المسجد اصفهان نائین ۲۵/۱۲/۸۰
۵۴۳۹ حسینیه نو آباد اصفهان نائین ۲۵/۱۲/۸۰
۵۴۴۰ حسینیه کوی سنگ اصفهان نائین ۲۵/۱۲/۸۰
۵۴۴۱ حسینیه پنجاهه اصفهان نائین ۲۵/۱۲/۸۰
۵۸۸۵ حسینیه سرای نو اصفهان نائین ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۸۶ حسینیه کلوان اصفهان نائین ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۸۷ مسجد جامع بافران اصفهان نائین ۲۵/۰۳/۸۱
۹۰۵۵ حسینه چهل دختران اصفهان نائین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۶ مسجد جامع محمدیه اصفهان نائین ۱۳۸۲/۳/۱۰
۱۴۴ مسجد جمعه اصفهان نایین ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۲۰۴ مسجد بابا عبدالله اصفهان نایین ۳۱/۰۴/۱۳۱۳
۹۹۵ خانه پیرنیا (موزه مردم‌شناسی کویر) اصفهان نایین ۲۹/۰۶/۱۳۵۳
۱۷۱۹ مصلی نایین اصفهان نایین ۰۴/۰۸/۱۳۶۵
۷۲۲۲ چهار طاقی شیرکوه اصفهان نایین ۱۲/۱۱/۸۱
۳۴۸۲ برج کبوترخانه های صفا اصفهان نجف آباد ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۵۸۸۹ عصارخانه بزرگ (عصارخانه آقا) اصفهان نجف آباد ۲۵/۰۳/۸۱
۳۴۸۱ برج کبوترخانه های باغ قلعه‌جوی‌خارون اصفهان نجف آباد ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۲۷۰۳ کاروانسرای حسنیچه اصفهان نجف‌آباد ۲۲/۰۳/۱۳۷۹
۹۰۴۵ مسجد جامع جوزدان اصفهان نجف‌آباد ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۶ قلعه دماب اصفهان نجف‌آباد ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۷ کاروانسرای جلوگیر اصفهان نجف‌آباد ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۳۳ مسجد چهار سوگاه اصفهان نطنز ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۸ بقعه صمدیه اصفهان نطنز ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۴۹ سرداب افوشته اصفهان نطنز ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۰۵۰ خانه سورگاه اصفهان نطنز ۱۳۸۲/۳/۱۰
۱۸۷ بنای ساسانی (آتشکده) اصفهان نطنز ۱۸/۴/۱۳۱۱
۱۸۸ مسجد جمعه اصفهان نطنز ۱۸/۴/۱۳۱۱
۲۰۹ محراب مسجد کوچه‌میر اصفهان نطنز ۳۱/۰۴/۱۳۱۳
۶۴۴ گنبد باز اصفهان نطنز ۲۲/۰۱/۱۳۴۶
۹۵۳ گنبدسیدواقف‌وحصارخشتی‌واقع‌درآن اصفهان نطنز ۰۸/۰۸/۱۳۵۲
۹۵۴ گنبد میرسید اصفهان نطنز ۰۸/۰۷/۱۳۵۲
۲۳۴۳ محوطه باستانی اریسمان اصفهان نطنز ۲۹/۰۴/۱۳۷۸
۲۹۵۱ قلعه تاریخی طرق اصفهان نطنز ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
۳۲۵۱ مسجد جامع و حسینیه سرمک اصفهان نطنز ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۴۷۹ قلعه هنجن اصفهان نطنز ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۴۲۲۹ مسجد جامع طرق رود اصفهان نطنز ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۶۹۲ خانه میر ترابیان اصفهان نطنز ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۹۳ تپه باستانی قلعه گوشه اصفهان نطنز ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۹۴ تپه باستانی ابوذر اصفهان نطنز ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۹۵ محوطه باستانی قلعه سفید اصفهان نطنز ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۹۶ تپه مشی اصفهان نطنز ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۶۹۷ تپه  باستانی سوچن اصفهان نطنز ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۵۸۸۲ کوشک تاریخی عباس آباد اصفهان نطنز ۲۵/۰۳/۸۱
۵۹۷۷ محوطه فرهنگی – تاریخی هل آباد اصفهان نطنز ۲۵/۰۳/۸۱
۵۹۷۸ محوطه فرهنگی – تاریخی میلاجرد اصفهان نطنز ۲۵/۰۳/۸۱
۶۵۴۲ بقعه سید فاضل اصفهان نطنز ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۴۳ حمام نوغه بادرود اصفهان نطنز ۰۷/۰۷/۸۱
۹۲۸۸ حسینیه مرکز شهر نطنز اصفهان نطنز ۱۳۸۲/۵/۱۴